Dřevěnice 2015

Přehazovaná – sport, který je oblíbenou kolektivní míčovou hrou sportovců se zdravotním postižením oslavila o víkendu 13.-15.6.2015 kulaté jubileum. V Dřevěnici u Jičína proběhl již XX. ročník národního turnaje v přehazované Českého hnutí speciálních olympiád. Od samého počátku zajišťují tuto významnou sportovní a společenskou akci pořadatelé z Domova pod hradem Žampach. Klienti domova se pak akce také zúčastnili v reprezentaci Sportovního klubu Radost Žampach. 

Turnaj se konal pod společnou osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France a za podpory Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Téměř dvacet sportovních klubů registrovaných v Českém hnutí speciálních olympiád se sjelo do Dřevěnice u Jičína, aby se zúčastnilo jubilejního XX. ročníku Národního turnaje v přehazované. Na organizačním  zabezpečení turnaje se podílí také zkušení činovníci  organizace TJ Sokol Dřevěnice a řada dobrovolníků.

Ředitel turnaje z Domova pod hradem Žampach Luděk Grätz říká: „Turnaj má dnes již obrovskou tradici a těší se stále velkému zájmu účastníků. O jeho významu svědčí i dlouholetá podpora představitelů Pardubického kraje a Královéhradeckého  a mnoha dalších organizací a sponzorů, kterým náleží naše poděkování.“

Na sedmi hřištích bylo během víkendu sehráno celkem 57 utkání v přehazované.

Pro sportovce byl připraven doprovodný program, který zahrnoval například i ukázku členů klubu vojenské historie, jízdy nákladního terénního speciálu, vystoupení souboru bubeníků a nechyběla  ani tradiční diskotéka  na hřišti a soutěže.

Ve dvacátém ročníku národního turnaje v přehazované zvítězil v kategorii smíšené opět sportovní klub Lvíčata Dolní Lánov. Ve speciální kategorii tzv. unified, kde hrají společně zdravotně postižení sportovci v týmu s partnery, zvítězil ve skupině A SK Světáci Tloskov a ve skupině B opět SK Nováci Albrechtice. Sportovní klub Radost z Domova pod hradem Žampach v této kategorii obsadil tentokrát až páté místo.

„Průběh letošního jubilejního turnaje hodnotím pozitivně. Sportovce sice poněkud zužovaly tropické teploty a starost nám pak dělaly i hrozící bouřky. Nakonec ale nebylo nutné nijak měnit harmonogram utkání a vše proběhlo bez komplikací. A to především díky mnohaletým zkušenostem organizačního štábu turnaje“, dodává Luděk Grätz za pořadatele z Domova pod hradem Žampach.