Regionální hry Speciálních olympiád Brno 2020


Termín

 akce zrušena 

Název akce

Regionální  hry Speciálních olympiád 2020 - Open - Atletika, Tenis

Místo konání

Brno

Ředitel turnaje

Hana Válková

Kontakt

valkova@fsps.muni.cz

Více informací zde

http://www.specialolympics.cz/akce-a-hry/narodni-turnaj-v-atletice-2020---open