Zimní hry Speciálních olympiád 2015

Zimní hry speciálních olympiád se již tradičně konaly v polovině ledna 2015 v Horní Malé Úpě. Od pondělí 11.ledna do pátku 16. ledna zápolili sportovci s mentálním postižením        v různých disciplínách alpského i běžeckého lyžování. Mimo sportovní výkony si mohli sportovci prověřit svou fyzickou kondici v programu Zdravý sportovec, poznat nové přátele a užít i další akce doprovodného programu. Úsilí sportovců přijela podpořit za vedení ČHSO prezidentka Prof. PhDr. Hana Válková a národní ředitelka PaeDr. Martina Středová. Her v Krkonoších se zúčastnilo na 140 sportovců, více než 40 trenérů sportovních klubů a řada příznivců zimního programu speciálních olympiád.

Poděkování patří všem organizátorům a partnerům, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit.