Zdravý atlet - nový projekt zahájen

Zdravý atlet - Společenství

  

   NOVÝ  PROJEKT – ZDRAVĚ SPOLEČENSTVÍ  -  ZAHÁJEN

Projekt financuje SOI a soukromý sponzor Tom Golisano

V ČHSO byla dohodnuta zkratka ZAS  (Zdravý Atlet – Společenství) s výkladem: ....zas a zas budeme podporovat zdravý životní styl, preventivní i následnou zdravotní péči pro osoby s mentálním postižením

  1. Základním smyslem projektu je – vytvořit „zdravá společenství“, která by byla přívětivá pro zdravý životní styl osob s mentálním postižením, jejich rodin, k čemuž by měla sloužit součinnost mezi vzděláváním/osvětou, zpřístupnění pohybových aktivit a jejich sledování a následně ke zdravotní péči permanentně, jako u osob ostatních. Ukazatele „fitness“ jsou tedy prostředkem k cíli hlavnímu (příloha – popis výtahu projektu v AJ). Je tedy zaměřený na podporu fitness, zdraví a wellness osob s mentálním postižením různého věku, přičemž se nemusí jednat pouze  o osoby organizované v Českém hnutí Speciálních olympiád (ČHSO). V některý ch částech projektu (1x ročně INKLUSIVNÍ aktivita v lokalitě)  se předpokládá i účast dětí – mládeže bez MP.
  2. Projekt je koncipován na 3 roky (květen 2016 až březen 2019) s tím, že ČHSO každý měsíc zasílá zprávy a dle ročního hodnocení by se měl projekt prodlužovat o další rok.  Z Evropy byly – prostřednictvím grantové soutěže SOI vybrány 3 programy z SO: ČR, Polsko, Belgie. Zájmem ČHSO bude s těmito programy spolupracovat.
  3. ČHSO má projekt   Zdravé společenství (Healthy Community) koncipován jako „zdravé společenství“  v 6  lokalitách v ČR. Těchto 6  lokalit bylo vybíráno tak, aby byla pokryta celá ČR  a bylo možné srovnávat nejen klasické odlišnosti ve vztahu k věku, pohlaví, ale ve vztahu k typu „životního stylu“: v rodině, v klasickém typu ústavního zařízení, chráněného bydlení, apod. Souhrnně – půjde o zjištění i zajištění indikátorů přístupných zdravému stylu života osob s MP, s garantovaným přístupem k permanentní zdravotní péči na základě ukazatelů „fitness“. 
  4. Základem je spojení  v tzv. TRIANGLU:  - Univerzita či jiný typ terciálního vzděláváníjednotky místní politiky. I když ve stěžejních oblastech je nutná unifikace, je prostor pro vlastní řešení na základě místních podmínek.

Lokality : kluby v těchto oblastech mohou očekávat, že je vedoucí lokalit brzy osloví.

- Praha 

- Východočeský kraj

- Brno

- Zlín

- Ostrava