Školení trenérů stolního tenisu

27. - 29.5. - Sedlec-Prčice

       Ve dnech 27. – 29. května 2016 se uskutečnilo školení trenérů stolního tenisu (TT).  Akce proběhla v  Dětském domově se základní školou a školní jídelnou Sedlec -  Prčice. Podmínky, které nám umožnil využít ředitel zařízení Standa Urban, jsou vynikající. A přístup pověřených pracovníků byl příkladný. Nic nebylo nemožné. K dispozici bylo celkem 5 hracích stolů a jeden stůl s robotem. A ve spojení s kvalitními lektory pro sportovní část, Luckou Francovou, Pavlem Zahálkou, Zdenkem Kroupou a Vláďou Vaisem, nemohlo školení dopadnout jinak, než dobře.

Zúčastnilo se 9 sportovních klubů ČHSO , 15 trenérů, které doprovázelo 11 sportovců.                 

 V teoretické části výkladu byla věnována pozornost  zásadám tréninkových metod. Té se fundovaně ujala Lucka Francová, která spojila teorii s praxí. Navázal Pavel Zahálka, který doplnil svůj výklad  videi. Neméně důležité části, kterou byl Výklad pravidel TT, se ujal Zdeněk Kroupa. A k řešení sporných situací bylo dostatek. Vše se podařilo zdárně vysvětlit a myslím, že i řada informací byla pro řadu účastníků přínosem, stejně jako  metodicko - instruktážní video, na kterém se podílel dlouholetý trenér Václav Benedík.

       Sobota byla věnována praktickým činnostem u stolu. Účastníci byli rozděleni do 4 skupin. Všichni si vyzkoušeli Test individuálních dovedností, který budou uplatňovat i ve svých SK. V průběhu dne byl prostor, aby se lektoři mohli věnovat nácviku jednotlivých úderů, spojené s odstraňováním chyb. Na závěr praktických části si účastníci samostatně zorganizovali turnaj, kde si mohli procvičit získané dovednosti. Neděle byla věnována kontrole získaných znalostí formou testu. Na závěr bylo předáno Osvědčení o absolvování školení.

     Z hodnocení účastníku vyplynulo, že obsah a úroveň všech činností školení odpovídalo jejich představám a získané znalosti a dovednosti uplatní při trénování svých sportovců a přispěje k zvýšení jejich výkonností. Díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci. Při hodnocení vyplynulo, že další školení by se opět mělo zaměřit na nové SK a nové trenéry.

 

Zaslal: Otto   V A L A, ředitel Stolního tenisu (TT) ČHSO

Fotogalerie k aktualitě