ZAS Východočeský kraj

Zahájena činnost dalšího střediska v Hradci Králové

Další středisko ZAS zahájili svou činnost, a to dne 24.6. v Hradci Králové

(leader Mgr. Lucie Francová, PhD).

Lokalita studentského parku před budovou nové Pedagogické fakulty v Hradci Králové byla příjemným místem pro celou akci.

PROMO – akce proběhla jako součást festivalu Sociálních služeb „Poznejme se navzájem“.  Projekt ZAS měl samostatný stánek, jehož hlavním smyslem bylo prezentovat programy Speciálních olympiád orientované na podporu zdraví a konkrétně ZAS. Mládež - školáci, učitelé, rodiče i prarodiče měli možnost seznámit se s myšlenkou ZAS, která probíhá a bude probíhat v lokalitě Hradce Králové a Východočeského kraje. Hravě si vyzkoušeli, jak jsou na tom s rovnováhou či flexibilitou a samozřejmě, jak je důležitá „zdravá noha“. Celkem 74 zájemců si vyzkoušelo testové hrátky. Tradičně za to byli odměněni „bobky“ (odznáčky) a nálepkami ZAS. Projekt byl prezentován i na paralelně probíhající konferenci, takže informace se dostala k odborníkům i vlivným osobám. Jmenujeme zde např. senátora prof. Malého, ředitele odb. sociálních věcí p. PhDr. Marka Šimůnka, náměstkyni primátora  pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu pí. Ing. Annu  Maclovou, PhD.,  hlavní garantku festivalu pí. Fischerovou. Nakonec jsme si ponechali představitele univerzity: prorektorku PaedDr. Moniku Žumárovou, PhD. a proděkana PhDr. Pavla Zikla, Ph.D. při představení projektu také padl příslib o brzském podepsání dohody s ČHSO konkrétně pro projekt ZAS.

Fotogalerie k aktualitě