24. ročník Národního turnaje ve Stolním tenise

Informace pro účastníky

     Turnaj se uskuteční ve dnech 18.11 – 20.11.2016 v Hale ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem. Pro zdárný průběh akce je nutné, aby se všichni zájemci přihlásili prostřednictvím SO evidence . Termín přihlášení je od 1. září do 20.září 2016 včetně. Součástí programu turnaje bude i akce Zdravé společenství, při němž bude i  vyšetření sluchu a také beseda se zdravotnickými pracovníky.

       V pozdějším termínu nebude možně přihlášení uskutečnit.

      Obracím se na Vás s žádostí o dodržení termínu, abychom mohli přípravu turnaje co nejlépe připravit . Dále věnujte pozornost i vyplňování potřebných dokumentů a hlavně Individuálnímu testu dovedností, který je nedílnou součásti Přihlášky !!!!                          

Případné dotazy na

 č.tel +420 605 772 691                                                     email  otto.vala@seznam.cz

Za organizátory   O. Vala