ZAS - dvě setkání v Praze

Projekt ZAS pokračoval v září dvěma setkáními v Praze

Projekt ZAS pokračoval v září dvěma setkáními v Praze, a to setkáním odpovědných zástupců jednotlivých lokalit, tzv. leadrů. Kromě předání informací a materiálů k administrování a ekonomice projektu se upřesňovaly podmínky povinné části, dané požadavky HC-Golisano a lokální specifika, která budou zajímavá. Dále se zajišťovaly podmínky pro školení trenérů a dobrovolníků v jednotlivých lokalitách.

Na to navázalo setkání vedoucích ČHSO, jichž se projekt ZAS bezprostředně týká. Zásadním bodem jednání pak bylo propojení s kluby SO, napojení na šetření ZAS, zajištění zpětných informací o zdravotním stavu sportovců na základě screeningu a dosažení následné zdravotní péče. Jednalo se taktéž o zabezpečení vyšetření chrupu a sluchu při nejbližších akcích (sluch – při akci ve Zlíně, chrup – při akci ve Dvoře Králové). Také bylo potvrzeno, že na ocenění nadací Golisano za dlouhodobou zdravotní péči sportovců ČHSO budou navrženi manželé Jandlovi.

Zaslala: Hana Válková

Fotogakerie k článku

Fotogalerie k aktualitě