Fotbalový turnaj Ostrava

Poprvé partnerem Evropských dnů handicapu

Evropské dny handicapu mají v Ostravě dlouholetou tradici. Poprvé se konaly v roce 1992, tehdy ještě jako Česko-francouzské dny. V roce 2007 uspořádala Asociace TRIGON jubilejní XV. ročník s novým názvem Evropské dny handicapu. Vznikl i nový pohled na budoucnost projektu, a to v prohloubení spolupráce se zahraničními partnery z Evropské unie. V roce 2008 byla tato vize úspěšně rozšířena a stala se obrovskou inspirací pro další ročníky.

Hlavním posláním Evropských dnů handicapu je výměna zkušeností našich i zahraničních odborníků s cílem zlepšit životní podmínky osob s handicapem. Tato mezinárodní akce také přispívá ke zvýšení informovanosti veřejnosti o aktivitách organizací, které se věnují práci s handicapovanými, čímž velmi účinně napomáhá překonávat bariéry mezi zdravou a znevýhodněnou populací. Výstupy z odborné části Evropských dnů handicapu jsou využívány pro zlepšování služeb poskytovaných znevýhodněným osobám nejen v ostravském regionu.

Více informací: http://www.asociacetrigon.eu/cs/evropske-dny-handicapu/edh-2016/

Evropské dny handicapu v Ostravě zahájil tradiční fotbalový turnaj. Poprvé se partnerem této významné akce stalo i České hnutí speciálních olympiád. Je to tak první kamínek, kdy se snažíme rozšířit množství pořádaných turnajů o menší, třeba i lokální turnaje. V Ostravě se sešlo šest týmů ze čtyř států. Hrála se sálová kopaná ve formátu sjednocené kopané 4 + 1 na 2 x 10 min. Bylo k vidění plno emotivních zápasů i gest fair play. Poděkování patří všem pořadatelům v čele s ředitelem Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením PhDr. Svatoplukem Aniolem.

Konečné pořadí turnaje:

1) Ciesin (Polsko)

2) Ciesena (Itálie)

3) Trenčín (Slovensko)

4) Zsira (Maďarsko)

5) Zlín (Česko)

6) Ostrava (Česko)

V rámci turnaje bylo vyhlášena i nejlepší sestava turnaje:

Brankář - Šuráb (Ostrava)

Hráči - Ištók (Trenčín), Turlej (Ostrava)

Partneři : Tkaldecová (Zlín), Santi (Ciesena)

 

Děkujeme pořadatelům za úspěšný první rok spolupráce a těšíme se na další.

Zaslal: David Bělůnek

Fotogalerie k akci:

 

 

 

 

 

Fotogalerie k aktualitě