ZAS pokračoval ve Zlíně

Paralelně se Zlínským pohárem ve dnech 20.-23.10. proběhla další aktivita ZAS-Zlín

Paralelně se Zlínským pohárem ve dnech 20.-23.10. proběhla další aktivita ZAS-Zlín (leader Dagmar Dědková). Šetření, jako vždy prováděli proškoleno dobrovolníci z FSpS v Brně a zahraniční z programu Erasmus. Další dobrovolníci ze Zlína se pak podíleli na nutné „logistice“ a současně se dověděli základní informace o projektech ZAS a Zdravý atlet. Proběhlo základní šetření ukazatelů zdatnosti, zdravého životního stylu a zapojení do preventivní i následné zdravotní péče. V konečném modelu je do šetření zahrnuto celkem 52 položek. Už tradičně šetření probíhá jako soutěž ve víceboji s odměňováním nálepkami zvládnutého testu, „bobky“ či medailemi Golisano. Poprvé se uskutečnilo také „zdravotní fórum pro trenéry“, kteří si současně na sobě vyzkoušeli buď  šetřeni všech 52 sledovaných položek nebo jen některých, pro ně zajímavých (především ukazatele BMI na inBody přístroji či rovnováhy na balanční plošině. Testy si vyzkoušeli i trenéři zahraniční, ale i zástupci samosprávy například starosta města Fryšták pan Lubomír Doležel, představitelé města Zlín, poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová,  či sponzorů a podporovatelů. Celkem šetřením prošlo 52 osob, z nichž do systému bylo zařazeno 24 českých sportovců SO - fotbalistů.

Zaslala: Hana Válková 

Fotogalerie k aktualitě