ZAS Hradec Králové

Jednotka ZAS pokračovala ve své práci

První ocenění v České republice cenou Toma Golisano se uskutečnilo při slavnostním zahájení Národního turnaje ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad Labem.  Manželé, MUDr. Jiří a Olga Jandlovi, oba zubní lékaři, převzali toto ocenění za dlouhodobou podporu sportovců s mentálním postižením. Celý pátek 18.11. odpoledne byl věnován nejen předání ocenění, ale také setkání s významnými osobnostmi jako starosta města Jan Jarolím, ředitelka školy Strž, která každoročně poskytuje prostory pro šetření sportovců a zástupkyně ředitelky Střední zdravotní školy v Trutnově, která taktéž každoročně připravuje nové studenty dobrovolníky pro zapojení do programů zdravého sportovce Speciálních olympiád. Nechyběla Europoslankyně a naše patronka Martina Dlabajová. Podstatné bylo, že v rámci “Zdravého společenství” došlo k propojení i s dalšími zdravotnickými pracovníky, zástupci oboru školství a sociální práce, takže se odpoledne mohla prodiskutovat palčivá témata zdravotní péče o osoby s mentálním postižením i obecné a školské inkluze. Přes slavnostní atmosféru se lékaři i dobrovolníci “vrhli do práce” již odpoledne a slavnostní akt pak pokračoval ještě večer se zástupci médií.

Po několika letech bylo obnoveno vyšetření sluchu a po celou dobu turnaje bylo doslova nabito na všech stanovištích. Přibližně přes 40 sportovců absolvovalo testy fitness, na 60 osob zubní vyšetření a ještě větší zájem byl o vyšetření sluchu. Dlužno poznamenat, že tento zájem navyšovali také trenéři i VIP.  Všichni obdrželi doporučení, jak dále pečovat o své zdraví a budeme očekávat, jak tato doporučení budou naplňována. Ocenění se dostalo také 3 studujícím, kteří splnili kompletní vzdělávací program.

zaslala: Hana Válková

Fotogalerie k akci zde:

Fotogalerie k aktualitě