Prosba od pořadatelů Národního turnaje ve stolním tenise

Zapátrejte ve svém archívu

     Vážení sportovní příznivci, trenéři a všichni ostatní, kteří jste se zúčastnili jednotlivých ročníků národního turnaje ve stolním tenise !!! V termínu 16. – 20. listopadu 2017 se uskuteční již XXV.ročník republikového turnaje ve stolním tenise. Chtěli bychom uspořádat výstavku  fotografií z uplynulých turnajů 24 ročníků, která by byla součásti akce.

       Obracím se na Vás s  prosbou. Pokud máte nějaké fotografie, tak budeme rádi, když vyhotovíte oskenovanou kopii, kterou zašlete emailem na adresu  otto.vala@seznam.cz, včetně  upřesnění, z kterého ročníku fotografie pochází. Vánoční čas je i časem, kdy se ohlížíme, co vše jsme v uplynulém období prožili. Tak i při hledání fotografií si zavzpomínáte. A věřím, že to budou vzpomínky jen dobré.

Čím dříve se nám podaří shromáždit fotografie, tím kvalitnější bude i výstavka. Už nyní se těším na co nejvíce fotodokumentace z „pravěku“ turnaje. Zároveň bych Vám chtěl popřát příjemné prožití Vánočního času do Nového roku 2017 hodně sil. Ať se Vám vše daří.

Za organizátory Otto Vala    

otto.vala@seznam.cz