ZAS Plzeň

Akce s měřením Fitness ukazatelů na katedře tělesné a sportovní výchovy

2.12 proběhla akce s měřením Fitness ukazatelů na katedře tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické, Západočeské univerzitě v Plzni. Adresa: Klatovská 51, Plzeň.
Akce byla celodenní, součástí akce bylo proškolení volontérů, studentů KTV FPe a také účast zastupitelů Městského obvodu Plzeň 1 Ireny Vítovcové a Tomáše Kotory. Celá akce proběhla pod záštitou děkana Fakulty pedagogické RNDr.Miroslava Randy, Ph.D.

 

Akci společně zahájili děkan FPe RNDr.Miroslav Randa, Ph.D., vedoucí katedry TV doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc., Mgr. Věra Knappová, Ph.D. a prof. PhDr. Hana Válková, CSc. prezidentka SO pro ČR.
Bylo proškoleno více, než dvě sedítky volontérů.

Zúčatnili se žáci ze 3 Speciálních škol v Plzni a okolí v celkovém počtu 32 dětí:
1. ZŠ speciální Zbůch, V Sídlišti 349
2. ZŠ speciální Zbůch odloučené pracoviště, Macháčkova 43 - 47 Plzeň
3. ZŠ speciální Plzeň, Skupova 15
+ děti z oddílu SO Spirála při KTV FPE a z organizace Procit, z.s.
 
Dále bylo součástí proškolení v oblasti plavání SO - účast 5ti studentek.
  
Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

 

Fotogalerie k akci:

Fotogalerie k aktualitě