SETKÁNÍ LEADRŮ ZAS

Uskutečnilo se v Praze

SETKÁNÍ  LEADRŮ ZAS – Y1 16-600-14

se uskutečnilo v Praze v kanceláři ČHSO dne 20. ledna 2017 za účasti leadrů jednotek ZAS, vedení ČHSO a významných hostů. Zásadní jednání  se týkalo sumarizace dosavadních výsledků těsně před jeho ukončením (do 30.3. 2017) a plánu pro další rok.

Jednání mělo tentokrát poněkud slavnostnější charakter, protože se zúčastnili 2 noví partneři, a to: prof. Harada z Kochi University v Japonsku. Velmi se zajímá jak o projekt ZAS, především z hlediska životního stylu, biorytmů a inkluze. Diskuse s ním samozřejmě pokračovala i mimo hlavní jednání kuloárně a zavzpomínali jsme si přitom na zimní hry v Naganu i na nádherné prostředí v Hakubě.  Druhým hostem byl pan ing. Miroslav Lidinský (president Czech Disabled Golf Association) a zde hned vzniklo pozvání na akci v Praze-Gbelích v sobotu dne 4.3.2017 (registrace již od 8 do 9 hod.), kde bude mimo jiných zdravotně orientovaných aktivit také prezentace golfu, který je zařazen do oficiálního programu Speciálních olympiád. Sledujte stránky www.special.olympics.cz nebo více, včetně mapy na: http://www.palestrakbelska10.cz/kbelska-10/informace-k-zavodu/souhrnne-informace/

Informujeme také kluby, aby se nebály kontaktů s vedoucími skupin v lokalitách.

Akce, které lze ještě do konce března očekávat:  

x) 27.-29.1.17,  Plzeň: zimní fitness dětí + Healthy Forum rodičů,

x) 30.1.-3.2.17, Brno: zimní fitness dětí + Healthy Forum rodičů

x) 11.2.17, ČHSO: meeting ředitelů sportů s průběžnou zprávou

x) 24.2. 17, České Budějovice: školení studentů – dobrovolníků, ale i dalších zájemců z okolí,

x) 2.3.17, Brno: projektový den (s vyučujícími a studenty FSpS, PdF, LF – katedra preventivní medicíny),

x) 4.3.17, Praha, Kbelská desítka: PRO-akce projektu. Prezentace golfu.

x)  březen, Zlín: školení dobrovolníků a screening dětí. Podpis smlouvy s HIGH school.

Plán na další rok se týkal především vhodného screeningu při celostátních akcích, ale především v klubech a zajištění zpětné vazby pro sportovce, jejich rodiče a trenéry prostřednictvím mailového kontaktu a inovovaného deníčku sportovce.

 

Hana Válková

   
 

 

 

 

 

 

Fotogalerie k aktualitě