ZAS - Zlín

Dvě zajímavé akce projektu

Přes 50 studentů gymnázia Lesní čtvrť sedělo natlačeno v posluchárně, kam se dobrovolně vtěsnali, aby se zúčastnili školení pro dobrovolníky. Přesto, že jsme společností otevřenou, mnoho studentů upřímně přiznalo, že nikdy nebyli v přímém kontaktu s osobami s mentálním postižením, se Speciálními olympiádami nebo dokonce zdravotně orientovaných projektech.  Kromě obecných informací o programech Speciálních olympiád v ČR i v SOI se jim dostalo informací o dobrovolnictví a možném zapojení do jeho různých forem: pomoc při PROMO-akcích, celoroční práce v klubech, zaměřených na rozvoj zdatnosti a zdravého životního stylu prostřednictvím zvolených sportů nebo konkrétně v činnostech projektu ZAS (vzdělávání, screening). Úvodní školení studenty zaujalo a splnilo svůj účel, protože zhruba polovina studujících už uvažuje o možném dalším pokračování a splnění podmínek pro získání statutu certifikovaného dobrovolníka v ČHSO a ZAS. Vedení gymnázia Lesní čtvrť (p. ředitel, zástupkyně i výchovná poradkyně) je spolupráci se ZAS velmi nakloněno a tvoří jeden stavební kámen TRIANGLU v lokalitě Zlín. Je pravděpodobné, že ze studujících gymnázia se budou rekrutovat dobrovolníci pro tuto ZAS jednotku. Již nyní se domlouvá další termín setkání na květen 2017.

Následující pondělí, 13.3., se dobrovolníky z FSpS MU v Brně a z gymnázia uskutečnilo testování mladých sportovců, celkem 38, a to ve věku od 10 do 16 let. Podmínky pro screening výborně připravilo vedení speciální školy  DD, MŠ, ZŠ a PRŠ Zlín. V daném týdnu pak ještě pokračoval projekt „zdravá svačina“ (obdoba “vitamínového dne“),

 Kdy si žáci sami připravovali zeleninové saláty, pomazánky a společně pak ochutnávali. A následoval Den s ovocem. Zde se žáci seznámili se všemi dostupnými druhy ovoce, i méně obvyklými. Měli možnost je ochutnat, kreslit i zúčastnit se zábavného kvízu. Projekt typu vitamínový den či týden už má v našem ZAS stálý formát a rozšíříme ho i do dalších lokalit.

Zaslala: Hana Válková

Fotogalerie k aktualitě zde:

 

Fotogalerie k aktualitě