Adéla Silešová

Křičeli jsem na něj, ať zpomalí

Kompletní článek a fotogalerie jsou k dispozici zde: http://reportermagazin.cz/a/i4XBv/specialni-olympiada-kriceli-jsme-na-nej-at-zpomali

Převzato z časopisu Reportér magazín