Světové letní hry Speciálních olympiád Abu Dhabi 2019

Nominační pravidla sportu kopaná

Pozor změna !!!! V původně avizovaných pravidlech došlo ke změně !!!!  Z rozhodnutí organizátora Světových her se posouvá termín pro registraci a stihneme tedy uskutečnit a dokončit kvalifikaci v rámci Národních her v Brně v létě 2018. Nominační jsou tedy turnaje v Bystrém 2017 a Národní hry SO Brno 2018.

 


 

 

Nominační pravidla sportu kopaná pro kvalifikaci

 Světové letní hry Speciálních olympiád 2019

 

1.       Nominační turnaje: 15. – 16. června 2017, Bystré a Národní hry Brno 2018 (termín bude upřesněn)

2.       Průběh nominačních turnajů, rozřazení do skupin a sportovní pravidla se řídí podle celosvětových pravidel sportu kopaná - dostupné na našich webových stránkách www.specialolympics.cz , sekce Kopaná, Pravidla (link zde: http://www.specialolympics.cz/sport/kopana/pravidla)

3.       Podle pravidel Speciálních olympiád, bude provedeno losování z vítězů jednotlivých skupin nominačních turnajů. Důsledně bude vyžadováno pravidlo věkové přiměřenosti, tzn. mezi nejmladším a nejstarším členem týmu (sportovcem x partnerem) je věkový rozdíl maximálně 20 let

4.       Do slosování bude každý tým zařazen jen jednou, bez ohledu na počet absolvovaných turnajů a zisku losovacích umístění

5.       Do slosování bude zařazen jen tým, který splňuje všechny pravidla Speciálních olympiád - složený výhradně ze sportovců a partnerů zaregistrovaných v Českém hnutí speciálních olympiád, nejpozději rok přede dnem zahájení prvního nominačního turnaje

6.       Zástupce každého týmu má právo zúčastnit se losovacího aktu a nominovat člena kontrolní komise

7.       Losovací akt bude proveden na Národních hrách Speciálních olympiád v Brně - termín bude upřesněn

8.       Pro průběh a kontrolu losovacího aktu bude sestavena kontrolní komise – složení: ředitel sportu, zástupce prezídia ČHSO, zástupci všech sportovních klubů zařazených do slosování a zástupce sportovců

9.       Vylosovaný tým tvoří základ pro vytvoření reprezentačního týmu, podle potřeby bude doplněn ředitelem sportu

10.   Konečná nominace je výhradně v kompetenci a odpovědnosti ředitele sportu

 

19.   dubna 2017                                                                                    David Bělůnek, ředitel sportu kopaná