Projekt Zdravý atlet nespí !!!

Novinky našeho úspěšného programu

Projekt ZAS nespí. Ba naopak, odehrálo se tolik akcí, že nebylo moc času je průběžně zveřejňovat. Podařilo se zajistit nového klinického ředitele ČHSO pro HA-Open Eyes (otevřené oči)  optometristu Dr. Pavla Beneše. Proškolen byl výborem HA-SOEE při národních hrách v Hamburku, takže – těšte se do Dvora Králové, program bude inovován o vyšetření očí, což nám mnoho let chybělo.

V součinnosti jednotek Brno a Zlín proběhlo šetření na školách ve Zlíně a Otrokovicích. Novými smluvně podchycenými partnery jsou obě tyto školy. Kromě tradičního šetření Fitness většina rodičů, s podporou ředitelství obou škol, dala souhlas k monitorování týdenního pohybového režimu pomocí  movebandů (na bázi sport-testrů). Samozřejmě s tím souvisel i výcvik dobrovolníků a na obou školách osvěta pedagogického sboru, který se iniciativně zapojil. Čím je spolupráce s oběma zařízeními výjimečná? Že děti budou sledovány v opakovaných šetřeních po 2 roky a bude možné vystopovat vývoj zdatnosti, pohybových aktivit a zdravotních ukazatelů. Tento sub-program vede doktorandka FSpS MU v Brně Jitka Králíková.

Běžný týdenní režim pohybové zátěže prostřednictvím „kapsiček“ (actigrafů) byl sledován v dalším sub-programu ACTIGRAF. Opakoval se u těch, kteří absolvovali v loňském roce rekondičně-pohybový program na táboře o prázdninách 2016 ve Starém Městě pod Sněžníkem. Tam se ukázalo, že jak mladší, tak i starší nad 35 let mají ve srovnání s běžnou populací navýšení o téměř 27 %. Tak uvidíme, co řekne nové srovnání, které bude jistě zpracované do vánoc a účastníci dostanou grafy pod stromeček. Všem, kteří předali povolení k opakovanému šetření, většinou byli z oblasti v Podkrkonoší, ale i jinde po republice, vřele děkujeme.