ZAS Plzeň

Sportovně-vzdělávací pobyt pro rodiče a děti

V červenci se uskutečnil Sportovně-vzdělávací pobyt pro rodiče a děti organizace Procit, z.s. a oddílu Speciálních olympiád Spirála při USK FPE ZČU v Plzni. Strávili jsme 8 dní ve Střelských Hošticích v termínu 22.-29.7. 2017. Náplní bylo sportování, vyrábění, seznámení s přírodninami a vyrábění z nich apod. Pro rodiče byl připraven program Nordic walking (přednáška i praxe), společně pro rodiče a jejich děti  relaxační a protahovací cvičení (Tai-chi, Yoga a pilates), ale také sjíždění Otavy na raftech, cvičení v terénu. To vše bylo  prokládáno jak motivačními příklady, čeho všeho lze dosáhnout, tak i příklady bezpečného chování v přírodě, u vody (s příkladem pejska v záchranné vestě) a praktickým výcvikem ve stravování a v hygieně. Tématem celého inklusivního pobytu byl život a chování rytířů. Děti se snažily být odvážnými, čestnými, odolnými či silnými jako oni, ale také čestnými a vzájemně si pomáhat.  Program ZAS se soustředil na Zdravou nohu – Fit Feet: součástí byla i bosá stezka (senzomotorický chodníček z donesených přírodnin  a sportovních pomůcek), kde děti plnily úkoly a seznámily se s problematikou péče o zdravou nohu, cvičení nohy a chůze. Přednáška prof.PhDr. Hany Válkové, CSc. s besedou a diskusí se soustředila na výklad programů Speciálních olympiád, hlavně na možnosti zhapojení do pohybových aktivit a na program ZAS. Zde rodiče živě diskutovali zkušenosti s kontakty se zdravotní sférou. Celkově se pilotního ročníku zúčastnilo 10 rodin dětí s autismem a jejich sourozenci. Realizační tým 15ti dobrovolníků a zaměstnanců Procitu, z.s. Všichni (rodiče, děti i dobrovolníci) si pobyt moc užili a doufáme, že se z něj stane každoroční letní akce s prvky sportovního soustředění v rámci ČHSO. .
  
 Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
 katedra tělesné a sportovní výchovy
 Fakulta pedagogická
 Západočeská univerzita v Plzni

Fotogalerie k aktualitě