Národní hry plavání ČHSO

Propozice

Milí sportovní přátelé,

Ve dnech 29.9. – 1.10.2017 se budou v Plzni konat Národní hry ČHSO v plavání. Propozice závodů najdete zde.

Přihlášky zasílejte do 4.9. na adresu asociace@volny.cz takto: v předmětu prosím uveďte „plavání SO“, v textu jen název klubu. Vlastní přihlášku potom přidejte jako přílohu. Uveďte znovu název klubu, jméno závodníka, jeho ročník narození, přihlašované disciplíny, u každé disciplíny i přihlašovaný čas. Dále napište počet doprovázejících osob.

Ke každé přihlášce doložte i souhlas s neinvazivním šetřením Zdravý sportovec (fitness a vyšetření sluchu)

Na přihlášky podané později nemůžeme brát zřetel.

Program celého víkendu Národních her v plavání:

Pátek 29.9.

11.00 – 13.00 hod. - Příjezd závodníků, ubytování a registrace v areálu plaveckého bazénu na Slovanech, společenská místnost v 1. poschodí . Při registraci obědový balíček.Přesun připraveným autobusem na Lochotín.

15.00 hod. – Zahajovací ceremoniál v tělocvičně (kluby si přivezou vlastní vlajky, loga…)

15.45. – 18.00 hod. – Zdravý sportovec, porada trenérů

Večeře: Restaurace U řezníka (cca 10 min. pěšky od bazénu)

 

Sobota 30.9.

Snídaně: restaurace v místě ubytování na Slovanech, doprava autobusem na Lochotín.

9.00 – 10.00 hod. rozplavání

10.00 hod. závody

Oběd v restauraci U řezníka, večeře balíčková.

 

Neděle 1.10.

Snídaně: restaurace na Slovanech, poté doprava autobusem na Lochotín.

9.00 – 10.00 hod. rozplavání

10.00 hod. závody

Po skončení závodů losování účastníků Světových her v Abú Dhabí.

Oběd formou balíčku na cestu.

Doprovodný program: Zdravý sportovec (screening sluchu) proběhne v sobotu v tělocvičně na Lochotíně.

Platby: 500,- Kč za každého závodníka, jeden trenér na 4 sportovce bez poplatku, další doprovod plný poplatek 500,- Kč. Platbu je třeba poslat ve stejném termínu jako přihlášku – tedy do 4.9.2017 na č.ú. 128811339/0800, variabilní symbol ve tvaru: 170xxx, kde xxx je číslo klubu v registraci ČHSO.

Jménem všech pořadatelů se na Vás všechny těší Jana Boubínová, ředitelka sportu plavání ČHSO


Rozpis soutěží Národních her Speciálních olympiád v plavání a přizpůsobených plaveckých disciplinách

 

 

I. Obecná ustanovení:

 

1. Datum soutěží: 30. – 31.9.2017. V sobotu i v neděli rozplavání v 9.00 hod., závody od 10.00 hod.

 

2. Místo konání: plavecký areál v Plzni – Lochotíně, bazén 25m, obrátky hladké

 

3. Hlavní činovníci soutěží:    plavání: Jana Boubínová

                                               přizpůsobené discipliny: Filip Kejzlar

 

Při organizaci závodů budou spolupracovat členové plaveckého oddílu Slavia VŠ Plzeň a studenti PedF.

 

4. Podmínky účasti:

            - pro účast v soutěžích platí vymezení dané pravidly SOI a ČHSO;

            - maximální počet účastníků z jednoho klubu je 10;

- závodník může startovat nejvýše ve třech individuálních disciplinách v jednom soutěžním půldnu – v sobotu kvalifikace, v neděli stejné discipliny finále;

- závodníci plavou v kategorii A (začátečníci), nebo v kategorii B;

- v přihlášce musí být uveden u každé přihlašované discipliny závodníkův aktuální nejlepší výkon;

- přizpůsobené disciplíny jsou celkem čtyři, každý závodník musí absolvovat všechny.

 

5. V případě, že k soutěži nebudou přihlášeni minimálně tři účastníci, pořadatel si vyhrazuje po konzultaci s vedoucími dotčených klubů provést úpravy ve smyslu pravidel SOI.

 

7. Protesty proti výsledkům či nedodržení pravidel soutěže je možné podat v kanceláři závodu písemnou formou s peněžitým vkladem 100,- Kč do 15min. od zveřejnění výsledků. V případě zamítnutí protestu vklad propadá.

 

 

II. Technická ustanovení

 

1. Soutěží se podle pravidel FINA, pravidel SOI a ustanovení tohoto rozpisu.

 

2. Soutěží se v kategoriích muži – ženy a v těchto výkonnostních úrovních:

 

- přizpůsobené plavecké discipliny (neplavci):      -samostatná chůze v bazénu

                                                                                  -hod míčkem na cíl

                       -5x opakovaný výdech do vody

                         („bublání“)

                       -splývání s pomůckami

 

            - plavecké discipliny: úroveň A – začátečníci:       25m prsa (25BS), 50m prsa (50BS)

                                                                                              25m v.zp(25MF), 50m v.zp(50MF)

                                                                                              25m znak(25BK),50m znak(50BK)

                                                          

 

 

                                                  úroveň B – pokročilí:        50m znak (50BK)

                                                                                              100m znak (1CBK)

                                                                                                                                                                                                                                           200m znak (2CBK)

                                                                                              50m prsa (50BS)

                                                                                              100m prsa (1CBS)

                                                                                              200m prsa (2CBS)

                                                                                              50m v.zp. (50MF)                                                                                                                100m v.zp. (1CMF)

                                                                                              200m v.zp. (2CMF)

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                             

4. Závodníci ve všech plaveckých disciplinách se zúčastní kvalifikací. Na základě dosažených časů budou rozděleni do finálových skupin, které budou maximálně šestičlenné. Prvním kritériem pro zařazení do finálové skupiny je výkon z kvalifikace, při shodném čase rozhoduje věk závodníka.

Připomínáme pravidlo soutěžení s maximálním úsilím (15%).

 

5. Vyhlašování výsledků a dekorování bude probíhat na bazéně vždy bezprostředně po doplavání každé finálové skupiny. První tři závodníci obdrží medaile, závodníci na dalších místech finálové stužky. V případě diskvalifikace obdrží závodník účastnickou stužku.

 

6. Soutěže v přizpůsobených plaveckých disciplinách se budou odehrávat v dětském výukovém bazénku. Jsou založeny na dovednosti samostatného pohybu a orientace v mělké vodě, dále na pokusu o výdechy do vody a splývání a lokomoci s pomůckou. Jsou sestaveny do víceboje, každý závodník absolvuje celý víceboj. Po skončení soutěže v přizpůsobených disciplinách budou všichni její účastníci dekorováni účastnickou stužkou.   

 

 

Pořadí disciplin:

 

1. 200 VZ                                                                  7. 50 P

2. 25 VZ                                                                    8. 50 Z

3. 25 P                                                                       9. 50VZ

4. 25 Z                                                                       10. 100 Z

5.100 P                                                                      11. 200 P

6. 200 Z                                                                     12. 100 VZ