Zimní hry speciálních olympiád 2018

Aktuální propozice

Propozice Zimních her Speciálních olympiád zde (aktualní verze): 02 PROPOZICE č.2- 27.ZSO 2018 ČHSO1a (1).pdf