Nominační kritéria Abu Dhabí

Stolní tenis


 

 

I N F O R M A C E  k  podmínkám losování a účasti na světových hrách v Abu Dhabí v r. 2019

na 25. Ročníku republikového turnaje ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad Labem

 

ČHSO bylo přidělen tento počet míst pro STOLNÍ TENIS !

Celkem 4  sportovci 

z toho   1 sportovec      muž

              1 sportovkyně  žena

              1 sportovec      muž   - partner UNIFIED

              1 sportovkyně  žena  - partner UNIFIED

V souvislosti s věkem sportovců a partnerů je stanoven i rozdíl věku mezi spoluhráči UNIFIED.

     Pokud je nominovaný sportovec muž, či žena do věku 22 let, tak rozdíl mezi sportovcem a partnerem nesmí být větší než 5 roků

     Pokud je nominovaný sportovec muž, či žena nad 22 let, tak rozdíl mezi sportovcem a partnerem nesmí být větší než 20 roků  

     

       Po skončení soutěží na 25. ročníku republikového turnaje ve stolním tenise ve DKnL. bude uskutečněno losování z prvních míst všech výkonnostních skupin dvouher a Unified.

       Pokud bude vylosován sportovec ze dvouhry a nebude hrát současně na turnaji Unified, NEBUDE NOMINOVÁN  a  losování bude pokračovat

      Pokud bude vylosován sportovec ze dvouhry a bude současně hrát na turnaji  Unified  (může ve skupině Unified skončit na kterémkoliv místě),  BUDE NOMINOVÁN a současně bude reprezentovat i jeho partner.

      Pokud bude vylosováno jedno z prvních míst Unified, tak vylosovaná dvojice bude reprezentovat.

 

Podmínkou reprezentovat je, že se vylosovaní sportovci a partneři musí zúčastnit   národních her SO v Brně  2018, v soutěži ve stolním tenise,  ve stejné disciplíně.

 

 

Otto Vala

Ředitel TT