Zimní hry speciálních olympiád 2018

Změna pokynů

Změna v organizačních pokynech:


1) Kapacita poměru trenérů a sportovců dle regulí SO je 1 trenér + 4 sportovci

 

2) Další trenér s členským poplatkem  2.500,- Kč, při čemž kritériem je regule sociálních služeb, že řidič auta nemůže  ve vozidle suplovat sociálního pracovníka nebo podpora sportovců v kategorii 1 (50 a 100 m). Toto doplňující kritérium bude kontrolováno

 

3) Formuláře přihlášek a termíny, navrhovaný rámcový program – zůstávají v platnosti