Eunice Kennedy Shriver Day

Vzpomínka v České republice

Vzpomínka na zakladatelku Speciálních olympiád byla připojena k Národním hrám v atletice v Šumperku. S její biografií a jejím přínosem pro obohacení života osob s mentálním postižením byli seznámeni všichni účastníci jak při zahájení her, tak při výstavce fotografií. Nejpřitažlivější byly ty, kde se sportovci nebo naši trenéři mohli s paní EKS nebo R. Sargentem či Timothy Shriverem nalézt.  Zajímavá pak byla beseda s dobrovolníky ze střední školy sociálních studií v Zábřehu, ale i s atletickými rozhodčími, kteří tak s novými informacemi pronikli do problematiky Speciálních olympiád detailněji. 

 

 


 

EUNICE  KENNEDY  SHRIVER
*10.7.1921,  † 11.8. 2009

 Narozena  10. července 1921, jako 5. dítě v pořadí z devíti dětí manželů: Joseph P. a Rose Fitzerald Kennedy. Místo narození - Brookline, Massachusetts, USA.  Po základním vzdělání (the Convent of The Sacred Heart, Roehampton, London ) dále absolvovala univerzitní vzdělání na Manhattanville College a BC stupeň Stanford University v Palo Alto v Kalifornii, obor  sociologie a sociální práce (1943). K danému směru sociální práce měla blízko, jelikož rodina založila již v r. 1946 nadaci Joseph P. Kennedy Jr. Na památku nejstaršího syna, bratra EKS, který zahynul v druhé světové válce. Nadace měla dva hlavní cíle: usilovat o prevenci intelektuálního postižení identifikováním jeho příčin a zlepšit podmínky pro život osob s mentálním postižením. Tuto problematiku rodina znala  z vlastní zkušenosti (příběh sestry EK, Mary Rose, původně pouze hyperaktivní, u které se rozvinulo MP po nezdařené, tenkrát populární lobotomii).
 

Po skončení vzdělání (1950) EK pracovala vždy v oblasti sociální práce v USA státních službách. Nejdříve pro odbor „speciálních válečných problémů“ a dále na odboru soudnictví v projektech juvenilní delikvence, dále péče o ženy, od roku 1951 v oblasti ochrany žen (Federal Industrial Institution for Women, Penitentiary for Women in Alderson, West Virginia,  pak House of the Good Shepherd women's shelter, Chicago) ) a od roku 1951 v oblasti juvenilního soudnictví v Chicago (Chicago Juvenile Court). Velký význam pro ni měl pobyt ve Francii (1969), který podnítil její intenzivní zájem o problematiku osob s mentálním postižením. V tu dobu, za vlády presidenta Lyndona Johnsona, její manžel R. Shriver působil ve Francii jako ambasador USA. 

Začínala s menšími aktivitami v pařížských organizacích, především pro děti žijící mimo rodiny. Tento zájem o volnočasové aktivity, v nichž hrály velkou úlohu právě pohybové aktivity, který realizovala již od roku 1961 v domácím rodinném prostředí (na zahradě – pro děti přátel). Od roku 1962 se tato setkání změnila na formát outdoorových aktivit, prováděných na zahradě jejich farmy v Marylandu. Položila tak základy pro silnou mezinárodní expanzi hnutí Speciálních olympiád (Special Olympics) v pozdních 70. a 80. letech.

Dne 23.5. 1953 se provdala Roberta Sargent Shrivera a v roce 1957 převzala vedení Nadace Josepha P. Kennedyho, Jr.
Byla aktivní v mnoha nadacích, charitativních i odborných společnostech, orientujících se jak na práva žen, tak na práva dětí, především s mentálním postižením. Výčet jejích ocenění  zabírá na tři strany na www. Jedním z nejvýznačnějších ocenění je vložení jejího jména do názvu Národního institutu pro zdraví a dětí  a lidského vývoje.
 
Přes veškeré aktivity Eunice a Robert Shriverovi vychovávali společně  děti: Bobby Shriver (1954), Maria Shriver (1955) -  později manželka Arnolda Schwarzenegra, Timothy Shriver  (1959) - převzal řízení Speciálních olympiád a v čele nadace působí dosud), Mark Shriver (1964), Anthony Shriver (1965).
Zemřela ve věku 88 let dne 10.8. 2009.

Eunice Kennedy Shriver a Speciální olympiády v hlavních datech


1961 a 1962: zahájení tradice  pohybových aktivit na zahradě farmy Kennedyových v Marylandu, 
       akcent na formát outdoorových táborů. EKS camp je nyní jeden z oficiálních tréninkových       
       programů v rámci Speciálních olympiád. 
1968: 20. července se v Chicagu (stadiocn Solders´cField) odehrály sportovní soutěže v atletice    
s účastí několika států USA. Tím byl položen oficiální základ pro existenci Speciálních olympiád. 
1985: první zimní hry Speciálních olympiád.
1988: podepsání dohody mezi J. A. Samaranchem a E. K. Shriver do oficiální sítě olympijských    
her.
1989: do programu SO začleněn formát „unified“ – sjednocených sportů.
1991: do programu SO začleněn formát „přizpůsobených sport“ (MATP). 
1993: první světové hry SO, konané mimo USA, a to v Rakousku. Mohutná propagace her   
          prostřednictvím Arnolda Schwarzenegra, tehdy ještě manžela Marie.
1995: do programu SO začleněn systém „Zdravý sportovec“, který se intenzívně rozvinul až do 
        současné podoby devíti podprogramů s orientací na zdatnost, prevenci zdraví a udržování 
       zdraví ve spojení s pohybem, výživou, hygienou a adekvátní zdravotní péčí.
2003: první letní světové hry mimo USA, a to v Dublinu v Irsku. (Rodina Kennedyů měla své 
      kořeny v Irsku, navíc Irsko mělo a má tradičně dobře nastavený systém SO s vládní 
      podporou.) 
2009: den 20. červenec byl ihned po skonu EKS prohlášen za den EKS s cílem nejen připomenutí 
      si díla a činnosti REKS, ale i pro podpoření rozvoje pohybových aktivit a sportu osob s MP, 
      pro podpoření myšlenky Speciálních olympiád.

České hnutí Speciálních olympiád, založené v roce 1991, mělo při svém vzniku podporu od EKS, využívá veškerých principů a filosofie. Jsme rádi, že se zachovalo několik společných fotografií představitelů ČHSO i našich sportovců. Paní EKS se účastnila všech světových či kontinentálních akcí až do svých posledních dnů.

Děkujeme.
Hana Válková

 

s využitím zdrojů www.eunicekennedyshriver.org
                               www.ToolkitShortSOEE.pdf
                               www.specialolympics.org/eksday 
a osobních zkušeností
20.7.2017


 
.