CO  SE  ODEHRÁLO V  ZAS

Září 2017 a až do 10. října 2017

Po prázdninovém klidu se projekt Zdravé společenství – ZAS (Healthy Community) rozjel naplno. Proto podávám krátkou souhrnnou zprávu a především děkuji všem trenérům a sportovcům, kteří se účastní našeho PĚTIBOJE  VE  FITNESS.

Září 11. a 12. 2017 se ve spolupráci lokalit Zlín (Dáša Dědková) a Brno (Jitka Králíková) uskutečnilo opakované šetření na dvou základních školách.  Díky pí. ředitelkám (Gavendová a Frdlíková), díky personálu těchto škol, žákům (7 – 16 let) a jejich rodičům je rozvinut sub-program opakovaného měření, které by mělo ukázat vývojovou linii ukazatelů zdravotně orientované zdatnosti u mladých sportovců. Do šetření je zapojeno 28, resp. 24 žáků z každé školy. Kromě tradičních ukazatelů zdatnosti si žáci kontrolují týdenní zátěž pomocí “movebandů” (modifikace sport-testrů). “Leadrem” sub-projektu je Jitka Králíková, doktorandka z FSpS MU v Brně podporovaná vždy týmem proškolených dobrovolníků (tentokrát 11) v tričkách jahodové barvy.  

 

Září 13.-15. 2017,  Šumperk:  šetření ZAS bylo připojeno k národnímu turnaji v atletice a cyklistice. Šetření bylo poněkud zkrácené, orientovalo se na ukazatele BMI a silových parametrů a bude srovnáváno s výsledky v atletice.  Pod vedením skupiny z Brna (Jitka Králíková) spolupracovalo 24 nových proškolených dobrovolníků ze střední školy v Zábřehu. Šetřením FITNESS prošlo 51 sportovců a a orientační zubní prohlídkou 48 sportovců. Aby aktivit nebylo málo, tak v atletické hale byla současně výstavka, upozorňující na přínos zakladatelky Speciálních olympiád Eunice Kennedy Shriver  pro kvalitu života osob s mentálním postižením prostřednictvím sportu. Významné akce se zúčastnil nejen čestný předseda ČHSO Vlastík Harapes, ale i ředitelka pořádajícího centra Pomněnky Šumperk (současně dobrovolnice) a zástupkyně ředitelky střední školy Zábřeh (a také dobrovolnice se svými studenty). Závěrem jmenujeme  starostua města Šumperk a současně senátora Mgr. Zdeňka Brože, na něhoýž prozradíme, že je bývalým reprezentačním desetibojařem.

Výsledky měření zde: 17 09 vysledky Sumperk.xlsx

Září  22.2017,  Praha: při příležitosti národní konference Aplikovaných pohybových aktivit H. Válková jako jeden z klíčových řečníků informovala auditorium o průběhu projektu ZAS (publikace přiložena). Současně bylo milé se setkat s trenéry SO, kteří se na projektu aktivně podílejí (např. Katka Křápová), ale i s bývalými studenty, kteří dříve se podíleli na programech ČHSDO jako dobrovolníci (např. Dan Kubík). Fotky z konference jsou na stránkách FTVS UK Praha.

 

Září  29.2017,  Plzeň: den před konáním národního plaveckého turnaje v Plzni proběhlo měření Fitness, kromě tradičního BMI byla věnována pozornost i ukazatelům flexibility a zajímavé bude srovnání opět s výkony v plaveckých disciplínách. Kromě 2 proškolených dobrovolnic z FSpS MU v Brně se na šetření podílelo 10 nových dobrovolníků z PdF v Plzni. Z VIP osob se zúčastnil zástupce Plzně Lochotín p. Kotora, zástupce centra Procit pí. Vítovcová a děkan PdF v Plzni prof. Randa. Šetřením Fitness a vybraných ukazatelů FitFeet se zúčastnilo 47 sportovců. Pozornost byla věnována „Zdravému sluchu“ (pod vedením MUDr. Černého) a šetřením taktéž prošlo 47 sportovců. Fotky skoro nejsou, jelikož tam byl velký fofr. Na závěr přejeme Věrce Knappové, která jako leader garantuje jednotku ZAS v Plzni, aby se jí podařilo zvládnout jak ZAS, stávající rodinu včetně novorozeného třetího synka Jindřicha.

 

Říjen 2, 2017,  Boskovice: rýsuje se další sub-program lokality Brno, a to v Boskovicích, a to pod vedením doktoranda Vojty Grüna. Centrum Betany Boskovice projevilo zájem účastnit se dlouhodobého pohybového programu a zapojením do ZAS. Zatím proběhly první kontakty a  vstupní cvičení.

 

Říjen 8, 2017,  Hradec Králové: PROMO – akce na podporu projektu ZAS se uskutečnila v Hradci Králové (Lucie Francová). Byla připojena k hradeckému půl-maratonu. Toto spojení se ukázalo velmi šťastné, protože celé dopoledne v průběhu dětských a rodinných soutěží stánkem prošlo na 100 účastníků, kteří absolvovali ukázky měření fitness či her SO, a to nejen děti, ale i rodiče. Největší zájem byl o měření tlaku a hlavně soutěž ve stisku ruky dynamometrem. Obdrželi pěkný propagační letáček a medaili „Golisano“ a jiné drobnosti a děti na závěr nakreslily obrázek o sportu či zdraví.

Fotogalerie k aktualitě