ZAS České Budějovice

MEETING – WORKSHOP

27. října 2017 Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích dne 27. října 2017na Katedře výchovy ke zdravízařadila do studijního kurikula  předmětu „Aplikované pohybové aktivity I“ workshop o projektu Zdravé společenství -SpecialOlympics – HealthyAthletes.Předmět „Aplikované pohybové aktivity I“ je povinný předmět pro studenty bakalářského oboru Výchova ke zdraví denní i kombinovaná forma a dále je otevřen pro studenty navazujícího magisterského oboru Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví denní forma a studenty magisterského oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání denní forma.Organizátorem workshopu a zároveň leader jednotky ZAS v Českých Budějovicích je PhDr. Zuzana Kornatovská, PhD.

Workshopu pod vedením prof. PhDr.Hany Válkové, CSc. se účastnilo 30 studentů a učitelů. Teoretická část byla vyplněna video-prezentacemi z praktických aktivit, praxe se věnovala dovednostem ve screeningu Fitness, prezentací zdravé výživy s ochutnávkou včetně informací, jak je možné do programu zakomponovat tzv. Vitamínový den. Do workshopu nastupovali účastníci s tím, že o problematice vědí minimum. Všichni studenti (celkem 24) na konci workshopu dostali certifikát projektu ZAS o absolvované účasti.

Ne workshop přijali pozvání