Ocenění plaketou Toma Golisano

Ve Dvoře Králové podruhé .....

Ve Dvoře Králové probíhal ve dnech 16.-19.11. tradiční národní turnaj ve stolním tenise ve slavnostní atmosféře oslav 25. výročí stolního tenisu ČHSO. Slavnostnímu zahajovacímu programu dodalo lesku i ocenění plaketou Toma Golisano dlouhodobě spolupracující střední zdravotnické škole v Trutnově. Pod vedením paní profesorky Kracíkové se studenti pravidelně účastní vstupního školení a pak vypomáhají jako dobrovolníci šetření v programech Zdravý sportovec. Letos bylo proškoleno 28 studentů, z nichž pak 5 pokračovalo se skupinou dr. Beneše Otevřené oči. Na klasickém šetření Fitness se pak podílelo 10 studentů mezinárodního studijního programu Erasmus.  Na FSpS MU v Brně měli nejdříve přípravu, ve Dvoře Králové pak navazovala praktická část – především screening ukazatelů zdravotně orientované zdatnosti.  V roce 2019 se bude celosvětově slavit 50 let existence SOI, v ČHSO vzpomeneme založení v roce 1991.   Průřez projekty Zdravého sportovce nebude chybět. Slavnostního předávání plakety SOI – Golisano se účastnil starosta města Dvůr Králové, který pak přijal skupinu medailistů na radnici a další dlouholetí podporovatelé.

Fotogalerie k aktualitě