XXV. ROČNÍK REPUBLIKOVÉHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISE

Zhodnocení ředitele turnaje

Ve dnech 16. – 19. Listopadu 2017 se ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnil XXV. ročník republikového turnaje ve stolním tenise. I tento výroční ročník navázal na tradici. Přihlásilo se 34  sportovních klubů ČHSO. Sportovci z těchto SK se snažili o co nejlepší sportovní výkony, které by je opravňovaly k nominaci na světové hry do Abu Dhabí v roce 2019. Kvalifikační podmínky byly velmi náročné a ne všichni je dokázali splnit. Organizátoři připravili pro účastníky pestrý program. Akce byla oproti minulým ročníkům prodloužena, a tak vznikl prostor pro důstojné zahájení jubilejní akce.     

        Čtvrteční odpoledne 16.11.2017 bylo věnováno slavnostnímu zahájení. Všichni organizátoři, rozhodčí a sportovci  slavnostně nastoupili. Sledovala je řada významných hostů, v čele se starostou města Dvora Králové n.L. Janem Jarolímem. Dále zde byli přítomni členové prezidia ČHSO –Hana Válková prezidentka , Martina Středová – národní ředitelka, Vlastimil Harapes – čestný předseda , Hana Svobodová – první ředitelka stolního tenisu a zakládají člen ČHSO, která obdržela pamětní medaili ředitele TT. Ocenění se dostalo i dřívějším ředitelům panu Jaroslavu Prouzovi a Radku Vítkovi.. Nesmím však vynechat ředitelku ZŠ Strž paní Šárku Šantrochovou a ředitele SŠIS pana Petra Vojtěcha.

      Významným hostem byl ředitel Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické pan Roman Hásek, který spolu s paní Táňou Kracíkovou byli oceněni za dlouholetou podporu Zdravého sportovce cenou Toma Golisáno. Následoval velmi pestrý program. Vystoupení měly tři taneční skupiny Angeles Dance Group a skupina bubeníků z Dolního Lánova vedené Borkem Ševčíkem. A přišlo překvapení, kdy Vlastik Harapes přispěl svým pěveckým vystoupením. Další velké překvapení bylo vystoupení manželů Středových, Urbanových, ke kterým se přidal i Borek Ševčík. Tato skupina zazpívala píseň z vlastní tvorby. Martina Středová text a Standa Urban hudba !! No a organizátoři se nenechali zahanbit a i oni měli připravenou jedno pěvecké vystoupení. O zakončení slavnostního zahájení se postarala rocková skupina Elbereth ze ZUŠ .

Pátek 17.11.2017 byli dopoledne přijati sportovci, kteří reprezentovali na Evropských hrách v Belgii  a Světových letních hrách v Los Angeles, starostou města DKnL.Poutavým zážitkem byla návštěva místního pivovaru Tambor. Majitel, pan Nasik Kriakovsky,  poutavě seznámil přítomné s historii místního pivovarnictví. Jemu patří díky nejen za to, že se nám věnoval osobně, ale především za vstřícnost při zajištění cen pro sportovce. Děkujeme.

 To však nebylo vše co organizátoři připravili. Plně se rozběhla akce Zdravý sportovec. Všichni přítomní sportovci si mohli nechat zkontrolovat svůj zrak. A skoro všichni tuto možnost využili. Odpoledne jsme se již plně věnovali stolně tenisovým aktivitám, které byly vylepšeny možností zahrát si se stolně tenisovým robotem. Nejprve byl uskutečněn individuální test dovedností a následovaly rozřazovací zápasy soutěže Unified. Jakmile jsme měli jasno o výkonnosti jednotlivých dvojic, tak jsme zahájili vlastní soutěž.

Po ukončení zápasů a vyhodnocení pořadí následovalo vyhlášení a ocenění sportovců, kterého se ujal Vlastik Harapes. Vítězné dvojice obdržely nádherné medaile, dřevěnou pálku a drobnost od místního sponzora – pivovar Tambor. Sportovci na čtvrtých a dalších místech dostali netradiční pamětní medaili. Soutěž pokračovala rozřazováním čtyřher a zvládli jsme i zahájit vlastní soutěž. Soutěžící byli ukáznění a i rozhodčí a organizátoři odváděli dobrou práci. Soutěž měla spád a nebyly žádné mimořádné prostoje, také se podařilo dokončit i zápasy čtyřher do stavu, kdy bylo možné vyhlásit výsledky.

Večer byla porada vedoucích družstev a trenérů, kde byly pojednány podmínky pro nominaci do Abu Dhabí a další organizační záležitosti. Přítomným členům prezidia byla předána medaile ředitel TT jako poděkování .V dalším průběhu si trenéři mohli v klidu předat zkušenosti. A aby nezůstalo jen u práce, tak Borek Ševčík přidal trochu muziky.

Sobota 18.11.207 se nesla plně soutěží dvouher. Po rozřazení v ukázkových zápasech se soupeři v jednotlivých výkonnostních skupinách dali do lítého boje o vítězné body. Úroveň těch nejlepších byla velmi dobrá. Tak, jak končily zápasy v jednotlivých skupinách, tak i pořadatelé vždy vyhlásili výsledky a zároveň vyhodnotili výkony sportovců. Medaile a ceny předávala paní Martina Středová. Po přerušení hry na stolech byl večer pro sportovce a trenéry připraven zábavný večer spojený s tancem.

Neděle 18.11.2017 byla věnována dokončení soutěží dvouher. To se úspěšně podařilo a následovalo konečné vyhlášení výsledků a  po krátkém zhodnocení byl vyhlášen paní prof. Válkovou turnaj za ukončený !!! Pak přišla chvíle, na kterou se všichni přítomní připravovali ve svých SK   - nominace na Abu Dhabí. Kritéria pro nominaci byla natolik striktní, že ne všichni se dostali do osudí.

 V Abu Dhabí nás budou reprezentovat :

Sportovci z SK Zběšičky

Sportovec       Jitka  P U T Z O V Á

Partner           Kateřina D V O Ř Á K O V Á

Sportovci z SK Tloskov

Sportovec       Pavel  J I R Á T K O

Partner           Jiří   K U B Á S E K 

      Předpokladem účasti v Abu Dhabí je účast nominovaných na letní republikové olympiádě v Brně v roce 2018.    

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem rozhodčím, zapisovatelům, organizátorům. To, že se 25. ročník vydařil a důstojně oslavil dlouhodobé pořádání tohoto turnaje,

je především jejich zásluha.

D   Í   K  Y

OiV

Fotogalerie k aktualitě