ZAS Brno

Kontrolní meeting

Kontrolní meeting vedoucích jednotek ZAS se uskutečnil v Brně ve dnech konání mezinárodní konference Movement and Quality of life, což bylo 28.11. – 1.12. 2017. Organizátorem byla partnerská fakulta ČHSO – FSpS MU v Brně.  Ve společensko-vědní sekci byly prezentovány 3 příspěvky s výsledky z programu Zdravý sportovec: Milada Krejčí o souvislostech spánku v denním režimu a obezity, Zuzana  Kornatovská o sportujících s kombinací mentálního a sluchového postižení, Hana Válková o výsledcích průzkumu denní aktivity našich klientů, která byla měřena pomocí aktigrafu (vše po publikování ve sborníku bude zveřejněno na našich stránkách – publikace).  Meeting vedoucích v jednotlivých krajích pokračoval vyhodnocením kalendářního roku a programem na rok 2018, kde nás bude očekávat hlavní šetření při zimních hrách a při národních hrách v červnu v Brně, a to při příležitosti oslav 50. výročí založení světového hnutí  SO.