XXV. ročník národního turnaje ve stolním tenise

Sportovní ohlédnutí

Přihlásilo se celkem 34 sportovních klubů (SK), které mělo reprezentovat 134 sportovců a partnerů. Před zahájením se odhlásily tři sportovní kluby.

Vzhledem k tomu, že součástí přihlášky byl i Individuální test dovedností (ITD), ve kterém byla řada nejasností, bylo rozhodnuto, že sportovní část turnaje zahájíme testováním vybraných SK v této činnosti. Cílem testu bylo nejen zjistit dovednosti sportovců a jejich partnerů, ale jeho význam byl i pro netestované trenéry a partnery, aby věděli, jak správně zjišťovat sportovní dovednosti svých sportovců prostřednictvím ITD. Doufám, žese to projeví v kvalitě ITD na přihláškách na dalších sportovních akcích.

      Soutěž byla zahájena ukázkovými zápasy v soutěži UNIFIED. Hodnotící skupina zkušených trenérů měla možnost shlédnout všechny dvojice a na základě jejich výkonnosti rozdělit přihlášené do 5 skupin tak, aby jednotlivé skupiny odpovídaly svou úrovní herních kvalit.

Úroveň jednotlivých zápasů odpovídala rozdělení. Zápasy nejvýše nasazených dvojic měly výbornou úroveň. Nutno dodat, že se projevuje, že věkový průměr sportovců se stále zvyšuje. Nových tváří se vyskytuje velmi málo.

Po ukončení a vyhlášení výsledků UNIFIED, byla na pořadu čtyřhra. I zde došlo k rozřazení do skupin dle výkonnosti.Soutěž čtyřher byla rozdělena do 4 skupin mužů, 1 skupina žen a 2 skupiny Mix. I z počtu utvořených skupin vyplývá, že počet žen je stále malý.

Dvouhra byla rozdělena podle věku do skupin, do 30 roků ženy 2 skupiny a muži 3 skupiny. V kategorii nad 30 roků byly ustaveny pro ženy 4 skupiny a pro muže 11 skupin.

Z čísel jasně vyplývá, že skupiny sportovců nad 30 roků je podstatně početnější. Je sice dobré, že dokážeme získat sportovce v této věkové kategorii, ale ukazuje to i na to, že se nedaří získávat nové, mladé, sportovce.

Proto chci poděkovat těm trenérům, kteří se cílevědomě snaží získávat nové příznivce stolního tenisu. Zároveň doufám, že bude i nadále pokračovat snaha o uskutečňování turnajů stolního tenisu. A to nejen na celostátní úrovni, ale třeba přebor sportovního klubu, či regionální turnaje. Pořadatelům přeji hodně zdaru do organizování akcí.

     A protože se do konce letošního roku již společně nesetkáme, chci Vám popřát co nejvíce zdraví, štěstí a sportovních úspěchů v nadcházejícím se roce 2018, kdy se uskuteční letní republiková olympiáda v Brně, jehož součástí bude i turnaj ve stolním tenise.

     Těm, kteří nás budou reprezentovat na světové olympiádě v roce 2019 v Abu Dhabí, přeji co nejkvalitnější přípravu, aby důstojně reprezentovali stolní tenis ČHSO.

 

Otto  V A L A

ředitel sportu TT