Speciální Olympiády se ženou do dalších 50 let

Oficiální tisková zpráva

Speciální Olympiády se ženou do dalších 50 let s obnoveným záměrem: Ukončit diskriminaci lidí mentálním postižením a vytvářet inkluzivní komunity

 

50. výročí světového hnutí, které se svou prací po celém světě zaměřuje na inkluzi prostřednictvím sportu, zdraví a zapojení mládeže a škol

13. února 2018, Washington, D.C. – Speciální Olympiády, které jsou  po celém světě známé poskytováním sportovního tréninku a sportovních soutěží  pro osoby s mentálním postižením,  oslaví své 50. výročí zdůrazněním svého cíle, tj. směřovat k ukončení diskriminace lidí s mentálním postižením na celém světě a vytvářet  inkluzivní společenství. Strategický směr posílí dopad Speciálních Olympiád, který vytvářejí prostřednictvím své programové práce v oblastech sportu, zdraví a zapojení mládeže a škol k překlenutí přístupu a k příležitostem společenství, které zahrnuje 3 procenta světové populace.

S inaugurační událostí Speciálních Olympiád 20. června 1968 po mnoha letech přesvědčování a akcích k uskutečnění společenských změn se naše organizace rozrostla a zahrnuje více než 5 miliónů sportovců Speciálních Olympiád napříč 172 zeměmi s 80 procenty účastníků mimo Spojené státy. Jak Čína, tak Indie mají více než 1 milión sportovců. Přes tento úspěch a radost ze sportů Speciálních Olympiád lidé s mentálním postižením jsou stále vystaveni závažnému zanedbávání, stigmatizování a odsouvání na okraj.

Speciální Olympiády, největší světová amatérská sportovní organizace a světová organizace veřejného zdraví věnující se službě lidem s mentálním postižením, hledí kupředu jako “Hnutí světové inkluze,” které se zasazuje o širší inkluzi ve všech aspektech života včetně sportu, zdraví, vzdělání a zaměstnání. Se sportovci na prvním místě se Speciální Olympiády posouvají od organizace pro lidi s mentálním postižením k hnutí sociální inkluze vedené sportovci Speciálních Olympiád.

“50 let jsme odstraňovali překážky a vytvářeli řešení skutečných problémů, kterým jsou lidé s mentálním postižením vystavováni v oblastech izolace, neaktivity a nespravedlnosti,” řekl předseda Speciálních Olympiád, Timothy Shriver. “ V našich dalších 50 letech potřebujeme tuto práci urychlit, ale rovněž prokázat, jak naši sportovci, lidé s mentálním postižením, dovedou být nositeli vcítění a inkluze. Svět je rozdělené místo a postoje masového ničení způsobují rozkol ve společenstvích. My ovšem víme z první ruky, ze zkušeností ze Speciálních Olympiád – naši sportovci slučují lidi  způsobem, který smazává dělící čáry mezi nimi. S nejvyšší naléhavostí vnímáme nyní čas zahájit Inkluzivní revoluci v srdcích a myslích.”

Tato kampaň k 50. výročí Speciálních Olympiád zapojuje vlády a podnikatelský sektor po celém světě spolu s organizacemi vrcholového sportu, zábavy, zdraví, vzdělání, financí a médií. Ke kampani pro inkluzi se přidávají i slavní podporovatelé Olympiád.

V samotném srdci kampaně Speciální Olympiády zapojují a  posilují mladé lidi, čímž vytvářejí Sjednocenou generaci pracující ve prospěch inkluzivní budoucnosti. Téměř 10 let již poskytují Speciální Olympiády Program jednotných škol pomocí zážitků ve třídách a společenstvích, které omezují šikanu a vyloučení, bojují se stereotypy a zapojují mladé lidi do činností vedoucích ke zlepšení chování a školního klimatu. Speciální Olympiády jako součást této práce postaví a spustí Institut Speciálních Olympiád pro Sjednocenou generaci směřující k podpoře vzniku 40 000 nových Sjednocených škol a universit po celém světě.

 

Oslavy 50 let pohledem do budoucna

 

Při oslavách 50. výročí Speciálních Olympiád v tomto roce se inkluze předvede na řadě velkých akcí. Hry Speciálních Olympiád USA od 1. do 6. července v Seattlu budou mít nejpočetnější účast Sjednocených sportů v dějinách Speciálních Olympiád. Sjednocené sporty sdružují v jednom družstvu sportovce s mentálním postižením a bez něj. 

Poté od 17. do 21. července se Speciální Olympiády vrátí do Chicaga, místa prvních her v roce 1968, na téměř týdenní oslavy. 17. července začne vůbec poprvé turnaj O pohár Speciálních Olympiád ve Sjednoceném fotbalu s účastí 24 družstev (8 ženských a 16 mužských týmů) sestavených z lidí s mentálním postižením a bez něj z celého světa. Finálové zápasy tohoto turnaje na pozvání proběhnou 20. července.

 

20. července Speciální Olympiády zároveň vzdají čest své historii a oslaví svou budoucnost odkazem na osvětlení památníku Věčného plamene naděje Speciálních Olympiád vně Vojenského pole, místa prvních her, aby symbolizovaly pokračující misi inkluze lidí s mentálním postižením. 21. července se poprvé bude konat Světový den inkluze. Proběhne na Vojenském poli jako rodinná akce otevřená všem obyvatelům Chicaga a návštěvníkům z celého světa oslavujících 50. výročí Speciálních Olympiád. Navečer ve stejný den budou Speciální Olympiády hostit Koncert slavnosti inkluze v amfiteátru na Northerly Island s vystoupeními mezinárodně uznávaných hudebních čísel. Podrobnosti koncertu budou oznámené v březnu.

 

Zaměření na inkluzi bude celosvětově umocněno prostřednictvím Světových her Speciálních Olympiád v březnu 2019 v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech.

“Abu Dhabi a SAE učinily z podpory práv pro lidi s mentálním postižením prioritu trvající více než 20 let. Daří se jim dělat velké kroky při integraci lidí s mentálním postižením na pracoviště a do škol,” sdělil Shriver. “Pořádání Světových her Speciálních Olympiád je způsob, jak v zemi posílit její dlouhotrvající odhodlání k vytváření inkluze. Je to zároveň důležitá přehlídka ve strategicky důležité oblasti světa pro miliony lidí s mentálním postižením a jejich rodiny.”