Sportujeme společně

24. května, OLomouc

Tato sportovně-propagační akce ve spolupráci Českého hnutí speciálních olympiád (ČHSO) a Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP měla za cíl přivést dohromady na jedno sportoviště žáky, studenty a klienty s mentálním postižením a žáky z běžných škol na sportovní den nazvaný Sportujeme společně. Účastníci se na místě mohli dozvědět o činnosti Českého hnutí Speciálních olympiád a akce byla cílená taktéž na nábor nových klubů z Olomoucka, kde nám sportovci v hnutí v současnosti chybí.

Studenti oborů aplikované pohybové aktivity a aplikovaná TV si v rámci své praxe připravili sportovní disciplíny pro všechny účastníky, volnočasové aktivity typu florbal, atletika, hudebně-pohybové aktivity, účastníci si také jako jedni z prvních otestovali novou míčovou sportovní hru Sixball. Byl připraven fitness kvíz v rámci akce Zdravý sportovec, ale také třeba workshop projektu EQuiPPE nebo ukázka vzdělávacího programu zaměřeného na děti předškolního a mladšího školního věku pÁPÁ hrátky.

Po slavnostním zahájení děkanem fakulty Michalem Šafářem, prezidentkou Českého hnutí speciálních olympiád Hanou Válkovou a garantkou akce Julií Wittmannovou zahrála všem zúčastněným hudební skupina z denního stacionáře  Jitro v Olomouci.Všichni sportovci si v rámci propagace ČHSO změřili síly v Přizpůsobených sportech, zacíleno bylo také na účastníky ve věku do 8 let programem Malí sportovci, součástí akce byl také program Zdravý sportovec, kde účastníci získali informace o své kondičce a prověřili své znalosti ohledně zdravého jídelníčku.

Taktéž jsme si s předstihem připomněli blížící se oslavu Eunice Kenedy Shriver Day, dne, který se slaví vždy 20. června a oficiální oslava v ČR nás teprve čeká. Jedná se o propagaci světového hnutí Speciálních olympiád a sportu a aktivního životního stylu osob s mentálním postižením, u nás samozřejmě o propagaci Českého hnutí speciálních olympiád, je zde snaha o inkluzivní sportovní prostření, které jsme touto akcí alespoň na jeden den určitě vytvořili.

Účastníci si dále mohli vyzkoušet jízdu na handbiku, tai-chi nebo třeba cvičení v bezbariérovém fitness centru  Aplikačního centra BALUO. Pestrý program, který dále zahrnul také třeba pÁPÁ hrátky, prostřednictvím nichž studenti a zaměstnanci pořádající katedry seznamují žáky mateřinek a mladší školáky se světem sportu handicapovaných, exhibici biketrialisty Tadeáše Kříže přilákal na Neředín téměř dvě stovky sportovců. Byli mezi nimi například žáci a studenti olomouckých SŠ a ZŠ prof. Zdeňka Matějčka, SŠ a ZŠ DC 90 či ZŠ a MŠ Svatoplukova nebo klienti obecně prospěšné společnosti Jitro Olomouc, či Klíče – centra sociálních služeb.

Pedagogičtí pracovníci si navíc odnesli informace k metodickým materiálům, které vznikly v rámci Erasmus+ projektu EQuiPPE, jehož cílem je zvýšení kvality výuky tělesné výchovy na základních školách. I díky jeho podpoře a také projektu APIV – Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti se sportovní den v Aplikačním centru BALUO velmi vydařil.

 

Fotogalerie k aktualitě