ZAS – PLZEŇ

Festival sportu

Dne 21.6. 2018 byl projekt ZAS SO představen na pravidelné akci Festival Sportu. Jedná se o neziskový projekt, který už tradičně sdružuje po celý den pohyb, sport a zábavu formou doprovodného programu. Za OC PLazza, deset minut od historického centra města si kdokoliv mohl přijít vyzkoušet některou z desítek sportovních aktivit, dozvědět se zajímavé informace a tipy ke zdravému životnímu stylu a přitom se bavit kulturně-hudebním programem.

Dětem tato akce zprostředkuje mnoho sportů zábavnou formou.

Zároveň se snaží podporovat místní sportovní subjekty možností neplacené prezentace jejich činnosti a jejich propagací v rámci celého projektu Festivalu Sportu.

My jsme ve spolupráci s organizací ProCit, z.s. zvolili propagaci Českého hnutí speciálních olympiád a obecně sportů handicapovaných. Návštěvníci si mohli vyzkoušet jízdu na vozíku s překážkami, sadu simulačních slepeckých brýlí přibližující dětem i dospělým různé zrakové vady, ozvučený fotbalový míč a bosý chodníček, kde děti mimo jiné poznávaly poslepu přírodniny pouze chodidly. Dále jsme ústně i letáky informovali širokou veřejnost o možnostech sportu jedinců s mentálním postižením a poruchami autistického spektra a o činnosti našeho oddílu Spirála při USK FPe ZČU v Plzni. Celkově bylo zaregistrován o mimo běžných návštěvníků okolo 3500 učitelů a dětí mnoha základních a středních škol z Plzně a okolí. 

 

Fotogalerie k aktualitě