ZAS Plzeň

sportovně-vzdělávací pobyt

V červenci se uskutečnil sportovně-vzdělávací pobyt pro rodiče a děti organizace ProCit, z.s. a některé děti organizované současně v oddíle Speciálních olympiád Spirála při USK FPE ZČU v Plzni. Děti strávily s rodiči a asistenty 5 dní na zámku v Nečtinech. Společně s asistenty a studenty KTV FPe ZČU cvičily jógu, sportovaly v místní tělocvičně, vyráběly, a to vše s tématikou Minecraft. I rodiče nepřišli zkrátka -  kromě společenských posezení měli i večerní lekci zdravotního a relaxačního cvičení a absolvovali výlet s nácvikem Nordic walkingu. Celkově se druhého ročníku letního tábora zúčastnilo 20 dětí (převážně děti s diagnozou poruchy autistického spektra a jejich sourozenci) a 16 dospělých (rodiče dětí a realizační tým dobrovolníků a zaměstnanců Procitu, z.s).  Všichni si pobyt užili, stává se z něj pravidelná každoroční letní akce s prvky sportovního soustředění v rámci pravidelných akcí ProCitu, z.s. a Hnutí speciálních olympiád.


 

Fotogalerie k aktualitě