Kondiční a sportovní pobyt v Italii

14.9. – 20.9. 2019

Ve dnech 14.9. – 20.9. 2019 se uskutečnil sportovní a treninkový pobyt sportovců ČHSO v přímořském letovisku Bella Italia Village, Lignano,Italie. Pobytu se zúčastnili vybraní sportovci a trenéři  atletiky, plavání, cyklistiky, bocce, bowlingu, stolního tenisu a gymnastiky. Celkem 36 osob, včetně vedení výpravy.Pobyt v Italii se uskutečnil díky Martině Dlabajové, poslankyni EP a patronce ČHSO, která zajistila celý náš pobyt v Bella Italia Village včetně  velmi nízkých nákladů za ubytování i stravu a která nás přijela osobně navštívit a pozdravit. Za vše Martině moc děkujeme !!! Součástí pobytu vedle každodenního tréninku byl i kulturní zážitek - výlet do nedalekých Benátek.

Naši sportovci během celého pobytu ukázali, jak jsou slušní, ohleduplní, jak  dobře se umí chovat, že zaměstnanci hotelu i restaurace v Bella Italia Village vyslovili pochvalu a uznání s dovětkem, že s takovou úžasnou skupinou jakou byla naše výprava se ještě nesetkali a že doufají, že opět někdy přijedeme.Také jsme konstatovali, že areál byl výborně připraven na naše sportovce. Nejvíce se líbil olympijský bazen, kde měli naši plavci možnost trénovat. Pro atletické discipliny jsme měli volný místní atletický stadion. Cyklisté si vytyčili trasy v krásném prostředí lesoparku. Také stolní tenis trénoval ve volné přírodě. Nejvíce si asi užívali svůj sport boccisté a gymnastky, kteří svá sportoviště umístili rovnou na mořskou pláž. Ti měli nejvíce diváků a povzbuzovatelů. Do Italie a zpět nás bezpečně dopravili zaměstnanci autodopravy Kieryk. Děkujeme !

Závěrem bych chtěla poděkovat všem sportovcům, partnerům a trenérům za příkladnou reprezentaci Českého hnutí speciálních olympiád a České republiky.

Martina Středová, nár.ředitelka ČHSO

Fotogalerie k aktualitě