Propagace novém projektu Zdravé společenství 

Special Olympics – Healthy Athletes

 MEETING – WORKSHOP - 6. října 2018 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Dne 6. 10. 2018 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA na Katedře wellness v rámci studijního předmětu  Sportovní diagnostika lidí s postižením workshop o projektu Zdravé společenství -Special Olympics – Healthy Athletes. Předmět „Sportovní diagnostika lidí s postižením“ je otevřen pro studenty bakalářského oboru. Organizátorem workshopu a zároveň leader jednotky ZAS v Praze je Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Jako zvaný řečním, byla pozvána prof. PhDr. Hany Válkové, CSc. Workshopu se účastnilo 15 studentů. Teoretická část byla vyplněna video-prezentacemi z praktických aktivit, praxe se věnovala dovednostem ve screeningu Fitness, prezentací zdravé výživy s ochutnávkou včetně informací, jak je možné do programu zakomponovat tzv. Vitamínový den. Do workshopu (až na 2) nastupovali účastníci s tím, že o problematice vědí minimum. Nakonec 4 uvažují zapojit se jako dobrovolníci, 2 uvažují dokonce o založení klubu SO, který paralelně se sportovním tréninkem se bude věnovat zdravému životnímu stylu. Jedna studentka se rozhodla  připravit  svou BC práci s danou tématikou.

Na workshop přijal pozvání doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D. Vysokoškolský pedagog. Vedoucí katedry pedagogiky a psychologie. 

Ze zpětnovazebního dotazníku vyplynulo, že zájem o volbu, a tedy i účast na workshopu, byl dán právě tím, že oblast podpory zdraví u osob s MP je stále opomíjena a tudíž zúčastnění předpokládali dovědět se více (což, podle ankety, se vyplnilo).  Po diskusi k tématu, prověřující načerpané znalosti, účastníci obdrželi certifikát projektu ZAS.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA zařadila do studijních předmětů Propagaci projektu Zdravé společenství.

Jedná se o tyto předměty:

·Aplikované pohybové aktivity pro postižené I – povinný předmět

Studenti se pod vedením PhDr. Zuzana Kornatovská, PhD. v rámci těchto předmětů učí screeningu Fitness, komunikace s MP, možnosti stát se volunteerem.