První dny atletů

od Hany Válkové

Kromě oficiálních zpráv, týkajících se delegace SO České republiky, budeme doplňovat dílčí informace z pohledu atletické výpravy, čítající 4 sportovce a 2 trenérky. Jejich představení bude na videu, tak nepředbíhejme.

Vracíme se k odletu, kde bonbónkem bylo setkání s mnohanásobnou medailistkou ze všech vrcholných soutěží, p. Bárou Špotákovou. Však jsme národ oštěpařů. Nejen, že si se sportovci mile popovídala (v ruce tentokrát neměla oštěp, ale mladšího synka), ale předala talisman, který si přivezla z Ria a my ho budeme chránit jako oko v hlavě.

Hotel, v němž bydlíme – prostě překrásný. Bazén – trochu bojů o možnost koupání (zase bezpečnost…). Jsou zde i vychytané bezpečnostní koupelny s prosklenou stěnou s obytnou částí ložnice. Chvíli trvalo, než jsme pochopili, že při provozování hygieny i jiných hygienických úkonů tam nebudeme sedět jako ve výkladní skříni, ale že se to dá zmáčknutím nenápadného čudlíku zatemnit.

Ve volné době mezi hlavním společným programem my atleti využíváme každou chvíli pro turistiku, poznávání, i když se většina míst v okolí podobá více staveništi. Všude se buduje, a opravdu pracuje. Takže na základě informací od naší delegátky Daniely a personálu na recepci jsme prostudovali mapu a hned první den – společným Taxi pro 6 osob (celkem levné i s čekací dobou) a hurá do nejpopulárnější rekreační oblasti poblíž moře. Zácpa automobilů na silnici neskutečná, protože byl pátek – rekreační den, všude kolem tříproudé silnice plno vojáků či policajtů, takže jsme usuzovali, že vše se děje pro bezpečnost a řízení dopravy rekreace chtivých občanů. Chyba lávka – byl zde národní Miltary Day – což je zde velkou atrakcí. Ve vlastním centru bylo vidět opravdu Babylon: oblečení černé, bílé, zababušené hlavy, kraťasy i odvážná trička, turistické oblečení, kočárky, kola. Prostě – atleti viděli opravdovou inkluzi. Prošli jsme, co se dalo, i tato oblast je ve výstavbě, ale je vidět patrná snaha umělé terénní vlny něčím osazovat, ale nejen palmami, ale i kvetoucími rostlinkami. Protože jsme už byli v dost časovém presu pro účast na společném programu, řidič taxi – velmi milý a ochotný – už na nás číhal, abychom naše vozidlo v přecpaném parkovišti bez problémů našli.

Další odpoledne, po plavání, více však koupání v hotelovém bazénu, jsme vyrazili na krátkou vycházku po nejbližších mešitách. Kromě poznání, že jsou vchody pro muže, ti si před vstupem nazují přezuvky a pak jdou bosi, extra pro ženy. To jsme mohli předpokládat. Nepředpokládali jsme, že ulice popsané na mapě ještě nejsou úplně postavené, takže nám pomáhal nalézt cestu i ochotný neznámý řidič. Místy jsme střídali pár metrů chodníku a zase pochod pouští. Klíčovým bodem pro návrat je vždy socha koně na kruháči.

International Baccalaureate School (Ajman Academy)

www.ibo.org

Protože škola, která nás přivítala, byla jak perfektně vybavená, zajímalo mne dovědět se o ní něco více. K rozhovoru byla ochotná „principálka“ prvního stupně paní S.Ahmed. 3kola je privátní a dost drahá, ovšem poskytují i stipendia nadaným studentům. Od běžných, tzv. public/governmental school se neliší příliš vybavením, protože státní politikou je stejná šance pro všechny studující, ale zaměřením, obsahem, a pojetím výuky. Na škole je každoročně cca 900 studentů z 55 zemí, takže vyučovacím jazykem musí být angličtina a také arabština. První stupeň začíná od 3 let do 11, a to kvůli jou přípravu, tak návaznost na sportovní kluby a budoucí reprezentaci. Např. oddíl plavání vede olympijský reprezentant, totéž karate. Vycházejí i z modelů v USA (nejvíce), částečně Německa. Rozšiřují studijní mezinárodní kontakty (společné školy) a chystají se i na zájezd do Prahy.azykové přípravě pro další studium. Je koedukovaný. Druhý stupeň je od 12 do 18 let, kde jsou dívčí a chlapecké třídy. Toto má zajistit i další pokračování na univerzitách v UAE, ale také v zahraničí. Jejich předměty jsou založené na filosofii tzv. „subjects meaningful links“, to znamená na „transdisciplinárních tématech“, např. životní prostředí, zdravý život a výživa, management a chování v bussinesu“. Toto bylo patrné i z nástěnek na různých chodbách. Vyvstávají mi na mysli RVP atd. s tím rozdílem, že naše předměty zůstaly zachovány. Vyučují domácí i zahraniční učitelé. Kromě povinné výuky mají spektrum zájmových mimotřídních nabídek. Ukázky z matematiky a práce s IT pocházely právě ze spektra mimotřídních nabídek. Nabídky z oblasti pohybu a sportu byly zakomponovány do našeho sportovního dne na škole. To je např. balet, bojová umění, basketbal.

Množství dobrovolníků, kteří program připravovali a programem provázeli, byli jak z této školy (starší studenti či učitelé), tak i dobrovolníci z jiných oblastí. Proč do hostitelského programu byla zařazena právě tato škola – vysvětlení prosté: jeden z pracovníků školy je členem zastupitelstva, tak se nabídl, projednali, zajistili. A dobře.Obecně mi přišlo vše v základním konceptu podobné jako u nás, ovšem za krátkou chvíli i rozhovor mi přišlo, že to funguje – také díky vysoké soukromé i státní podpoře. 

Posledním postřehem z návštěvy školy, o níž píši více bylo, že nejen naši atleti, ale sportovci vůbec, nejsou žádné máčky a do všech nabízených činností se vrhali s chutí. A že organizátoři jsou natolik flexibilní, že jsme si mimo hlavní nabízený program mohli vyzkoušet i naše atletické disciplíny.

Zaslala: Hana Válková

Fotogalerie k aktualitě