Školení trenérů stolního tenisu

Hodnocení školení

H o d n o c e n í  rozšiřujícího školení trenérů stolního tenisu, zaměřeného na   využití stolně tenisového robota při trénování ve sportovních klubech ČHSO

         Akce se uskutečnila v prostorách Dětského domova, základní školy a školní jídelny Sedlec

Sedlec Prčice ve dnech 17. -19. 5. 2019.                       

Přihlášeno bylo celkem 32 trenérů z 16 sportovních klubů.

Zúčastnilo se celkem 29 účastníků.

       V úvodu byla informace o ČHSO a hlavně stolním tenisu. Důraz byl kladen na práci s webovými stránkami, které by měly být hlavním informačním mediem, jak od ředitele sportu, tak i zpětně informace od klubů. Shodli jsme se, že je nutné klást důraz na propagaci činnosti ve sportovních klubech a činnosti ČHSO obecně.

         Teoretická část byla zaměřena na seznámení s pravidly stolního tenisu, se zaměřením na změny a novinky. Tuto část vedl Josef Vítek, který je dlouholetý mezinárodní rozhodčí a také pravidelně zastává funkci hlavního rozhodčího na republikovém turnaji ve Dvoře Králové nad Labem. Detailně rozebral změny v pravidlech. Důraz byl kladen na dodržování a vyžadování předepsaných pravidel již při trénování. Výklad byl doplňován videí k různým činnostem.

         Hlavním cílem školení bylo seznámení s využitím stolně tenisového robota při přípravě sportovců. Praktická část probíhala v hale, kde se hrálo na 6 stolech. K dispozici byly 3 roboty. Všichni se v průběhu praktických činností vystřídali. Každý byl individuelně řízen a opravován lektorem. Přínos ve zlepšení byl u každého evidentní. K úspěchu vedly i vstřícné a cílené rady lektorů. Každý si uvědomoval, že aby mohl správně trénovat své svěřence, je nutné být sám připraven, jak po teoretické, tak i po praktické stránce. Své praktické dovednosti si vyzkoušeli  v turnaji.

          Získané teoretické znalosti byly prověřeny testem.  Na závěr účastníci obdrželi certifikát. Nedostatkem bylo, že nedopatřením někteří účastníci certifikát neobdrželi na místě konání školení. Organizátor se postiženým omlouvá a chyba bude napravena. Absolvování opravňuje k tomu, aby si mohli pro svůj SK zapůjčit stolně tenisového robota.

Večerní program byl věnován informaci o proběhlých Světových hrách v Abu Dhabí,  kde  stolní  tenisté  získali  1 zlatou, 1 stříbrnou, 1 bronzovou medaili a  

2 čtvrtá místa. Informace byla doplněna fotodokumentací.        

       Z hodnocení účastníků vyplynulo, že obsah a úroveň všech činností školení odpovídalo jejich představám a získané znalosti a dovednosti uplatní při trénování svých sportovců a přispěje k zvýšení jejich výkonností. Díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci. Děkujeme vedení  Dětského domova, základní školy a školní jídelny Sedlec Prčice za mimořádnou vstřícnost, která přispěla ke zdárnému výsledku školení.

 

Otto Vala  

Fotogalerie k aktualitě