Pozvánka na Gymnastický seminář

2.12.2019, Praha

Zdravotní tělesná výchova a využití netradičních pomůcek v gymnastickém sportu

České hnutí speciálních olympiád ve spolupráci s FTVS -  katedra gymnastiky pořádá pod záštitou vedoucí katedry doc.PhDr. V. Novotné a  Mgr. K. Doležalové v pondělí 2.prosince 2019 od 13hodin do 14,30 v areálu gymnastického centra FTVS Jose Martího 269, Praha 6 – Veleslavím setkání pro všechny zájemce o gymnastický sport osob se zdravotním handicapem.

Cílem krátkého semináře je seznámení studentů, ale i široké veřejnosti z řad zájemců i trenérů s využitím netradičních pomůcek v gymnastickém sportu, ukázky gymnastického cvičení s náčiním osob s handicapem. Zároveň cílem celé akce je předávání zkušeností a rad s oblasti pohybových aktivit osob s handicapem.

Účast je vhodná i pro samotné sportovce, protože budou mít možnost praktického využití pomůcek a aktivního zapojení do cvičení.

Vhodné oblečení a obutí do tělocvičny je nutností.

Zájemci je možné se hlásit na : Synovcová Zdenka –604 607 982, slunicko.zdena@tiscali.cz, nebo sraz 12,45 hodin před hlavní budovou školy