Evropská sportovní konference - Lucembursko

17. - 20. 10. 2019

Evropská sportovní konference byla příležitost pro téměř 90  zástupců 40 akreditovaných SO programů z Evropy získat nové vědomosti, sdílet zkušenosti a také se seznámit s novinkami v oblasti pravidel sportů. Jednacím jazykem je angličtina, pouze rusky mluvící země měly tlumočníky.

Konference se konala v Lucembursku u příležitosti oslav 40 let od založení SO v této zemi a zahájil ji vévoda tohoto velkovévodství.

České hnutí speciálních olympiád zastupovali Národní ředitelka Dagmar Dědková a Sportovní ředitel David Bělůnek.

Náhled do programu

Kromě přednášek i diskusních stolů se konala praktická ukázka organizace sportovní soutěže Lader Swiss systémem. Deset dobrovolníků z řad účastníků hrálo podle tohoto systému turnaj ve stolním tenise.

Krásnou tečkou byla procházka historickým centrem města doplněná odborným výkladem profesionálních průvodců. Naše průvodkyně ocenila znalosti z české historie, kdy jsme jí doplnili výklad o sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a o jejich synovi Karlu IV.

Všichni účastníci si odváželi domů mnoho námětů na další práci, ale také spoustu úkolů v oblasti registrace, rozvoje nových sportů a zapojení mladých sportovců.


Zapsala  D.Dědková


Fotogalerie k aktualitě