Ohlédnutí za 27. ročníkem republikového turnaje ve stolním tenise

8. – 10.listopadu 2019 ve Dvoře Králové nad Labem

Přihlásilo se celkem 34 sportovních klubů (SK), které mělo reprezentovat 134 sportovců a partnerů. Soutěž byla zahájena ukázkovými (rozřazovacími) zápasy v soutěži UNIFIED. Hodnotící skupina zkušených trenérů měla možnost shlédnout všechny dvojice a na základě jejich výkonnosti rozdělit přihlášené do 5 skupin tak, aby jednotlivé skupiny odpovídaly svou úrovní herních kvalit. 


Úroveň jednotlivých zápasů odpovídala rozdělení. Zápasy nejvýše nasazených dvojic měly výbornou úroveň. Nutno dodat, že se projevuje, že věkový průměr sportovců se stále zvyšuje. Nových tváří se vyskytuje velmi málo.


Po ukončení a vyhlášení výsledků UNIFIED, byla na pořadu čtyřhra. I zde došlo k rozřazení do skupin dle výkonnosti. Soutěž čtyřher byla rozdělena do 5 skupin mužů a 2 skupiny Mix. I z počtu utvořených skupin vyplývá, že počet žen je stále malý.

Dvouhra byla rozdělena podle věku do skupin, do 30 roků ženy 2 skupiny a muži 5 skupin. V kategorii nad 30 roků byly ustaveny pro ženy 5 skupiny a pro muže 13 skupin.

Z čísel jasně vyplývá, že skupiny sportovců nad 30 roků je podstatně početnější. Je sice dobré, že dokážeme získat sportovce v této věkové kategorii, ale ukazuje to i na to, že se nedaří získávat nové, mladé, sportovce. 


Proto chci poděkovat těm trenérům, kteří se cílevědomě snaží získávat nové příznivce stolního tenisu. Zároveň doufám, že bude i nadále pokračovat snaha o uskutečňování turnajů stolního tenisu. A to nejen na celostátní úrovni, ale třeba přebor sportovního klubu, či regionální turnaje. Pořadatelům přeji hodně zdaru do organizování akcí.

Poděkování si zaslouží i dlouholetí přispívatelé z řad místních  a především MěÚ ve Dvoře králové nad Labem, který dlouhodobě podporuje tuto akci.

A protože se do konce letošního roku již společně nesetkáme, chci Vám popřát co nejvíce zdraví, štěstí a sportovních úspěchů v nadcházejícím se roce 2020.


Na základě žádosti všech přítomných zástupců klubů, se další, již

28.ročník uskuteční v termínu od 13. – 15.11.2020A to klade na sportovce a jejich trenéry další úkol !!!!  Pilně trénovat, aby sportovní výkony byly zase o něco lepší . Navíc je nutné hledat vhodného nástupce na funkci ředitele stolního tenisu.Otto  V A L A

ředitel sportu TT


a


Fotogalerie k aktualitě