Nový sport v našem hnutí

Badmington

Nový sport v našem hnutí se hlásí o slovo – populární badmington. V příštím roce se uskuteční první ročník tohoto sportu a zároveň školení pro trenéry. Konat se bude 11. 4. 2020 ve Zlíně.  

Vypisované kategorie:

Sportovci - jednotlivci - muži, ženy

Unified (sjednocení – sportovec x partner) - ženy, muži, smíšené páry


Pro zjištění zájmu sportovních klubů prosíme zájemce o vyplnění tohoto přihlašovacího dotazníku do 20. 12. 2019. Veškeré další informace, podmínky účasti, pravidla a také oficiální přihlášky obdrží kluby v měsíci lednu 2020. Nyní se jedná o průzkum zájmu. Akce je určena pro kohokoliv zaregistrovaného v rámci Českého hnutí speciálních olympiád.


Odkaz na online dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnhAY-4xUzZQiVKYfnf9kalxwr1tx3WuOimqoS9MF59r9nzA/viewform?usp=sf_link


Přidejte se k nám – budeme se těšit!!!


Kontaktní mail: sobadminton@seznam.cz

Kontaktní telefon: 601 388 142

Lukáš Svobodník,koordinátor sportu