NÁRODNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ PRAHA STRAŠNICE

03.04. – 05.04. 2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE NÁRODNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ PRAHA STRAŠNICE 03.04. – 05.04. 2020

Turnaje se mohou zúčastnit sportovci, instruktoři, trenéři a vychovatelé z klubů Speciálních Olympiád, registrovaní v ČHSO (kolonka ostatní) od osmi let věku (horní hranice není určena).

Ekonomické podmínky

Členský příspěvek na jednoho sportovce, trenéra a partnera činí 500 Kč. Úhradu poukazujte na účet ČHSO.

ČÚ 128811339/0800

V. S. 2002... (ID SK, vždy třímístné, pokud jste klub č. 1 uvádíme před 00, tedy 2002001)

Úhradu proveďte nejpozději do 15.03. 2020

Potřebná legislativa

Přihláška ke stažení zde: Přiháška_bowling.xlsx

Vyplněnou přihlášku zaslat na email: anovotna@specialolympics.cz

Závazná přihláška (podepsaná), doložíte u registrace.

Potvrzení lékaře (dle nových podmínek), doložíte u registrace.

Bezinfekčnost (doložíte u registrace, seznam sportovců s podpisem trenéra).

Potvrzení o platbě (doložíte u registrace).

Jmenný seznam sportovců s datem narození (doložíte u registrace).

Vypsané soutěže pro rok 2020

ŠKOLENÍ

Pro tento ročník se uvažuje o možnosti inovativního školení (bowling). Školení by probíhalo u trenérů, kteří mají základní školení. Pokud nemají dohodou na místě vyřešíme. Výuka by probíhala ve dvou skupinách z důvodu vystřídání trenérů jednotlivých SK.

Do přihlášky uveďte případný zájem o toto školení. 

Školitelé: prof. PhDr. Hana Válková, CSc., Mgr. Dagmar Dědková

ŽÁDÁM O DODRŽENÍ TERMÍNU K UZAVŘENÍ PŘIHLÁŠEK. POKUD NEBYL SK PŘIHLÁŠEN FORMOU PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY, NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT K UBYTOVÁNÍ.

Pro případné dotazy kontaktujte na t.č. 736 755 941 (Adriana Novotná).

Podrobné propozice budou zaslány po uzavření přihlášek.

Děkuji za spolupráci a těším se na setkání.