Národní turnaj Speciálních olympiád v plavání

19.9.2020 - propozice

Dne 19.9.2020 se bude v Praze v bazénu Slavie konat 3. Národního turnaje Speciálních olympiád v plavání.  

Soutěžit se bude v těchto disciplínách:

Level A:          25 znak, 25 prsa, 25 volný způsob

Level B:          25 motýl, 50 znak, 50 prsa, 50 volný způsob

                        100 znak, 100 prsa, 100 volný způsob

Level C:          100 polohový závod, 200 znak, 200 prsa, 200 volný způsob


Level A je určen pouze pro začátečníky, závodníci z této kategorie nemohou plavat v kategoriích vyšších. Závodníci levelu B a C mohou plavat v kterékoliv disciplíně těchto dvou kategorií.

Dopoledne proběhnou kvalifikace. Ty se budou týkat pouze disciplín levelu A a B. Odpoledne potom proběhnou všechny disciplíny levelu C a finále levelu A a B.

Každý závodník může startovat jen ve dvou disciplínách.

Po odplavání dopoledních kvalifikací proběhne na bazéně seminář pro trenéry zúčastněných plavců, kde rozebereme technické chyby jednotlivých závodníků a poradíme s jejich odstraňováním, případně vysvětlíme chyby, vedoucí k diskvalifikacím. 

Členský příspěvek podle klíče účasti je stanoven na 500,- Kč za každého účastníka (plavce i trenéra) a je třeba jej zaslat do 15.9.2020 na č.ú. 128811339/0800, VS 1908XXX (kde XXX je ID klubu). Faktura na bude vystavena na požádání (konickova@specialolympics.cz). Uveďte název a číslo klubu, počet účastníků, případně organizaci a IČO.

Ubytování mimopražských účastníků je zajištěno v nedalekém hotelu Iris, stravování (v sobotu oběd a večeře, v neděli oběd) pro všechny zájemce v restauraci na sousedním zimním stadionu.

Přihlášky prosím zasílat mailem na adresu boubinova@specialolympics.cz do 10.9.2020.

V přihlášce uveďte: název klubu, jméno závodníka, rok nar., disciplínu, dosažený čas. 

Dále prosím, aby byl k přihlášce přidán i požadavek na ubytování: pokud ubytování požadujete, napište pro kolik osob.

Nezapomeňte, že pro účast na závodech je nezbytné přivézt i dva vyplněné dokumenty: Souhlas GDPR a Prohlášení COVID.


Těším se na setkání s Vámi ????.


Jana Boubínová


Ke stažení: 

Souhlas GDPR: 

Formát doc.:souhlas_gdpr_SO.docx

Formát pdf:souhlas_gdpr_SO.pdf


Prohlášení COVID:

Formát doc: Čestné prohlášení ČHSO-Covid.docx

Formát pdf: Čestné prohlášení ČHSO-Covid.pdf