Atletika Open - 20.8. - 23.8. - Olomouc

Zpráva od ředitelky sportu

Akce ve spolupráci s atletickým klubem Olomouc, OPEN (společně se soutěžemi vozíčkářů, zrakově i sluchově postižených – bez problémů, formát se jeví jako vhodný). Akce odložena z původního květnového termínu, tudíž předem byly obavy z malé účasti, protože nebyla ani možnost trénovat. První akce po rozvolnění podmínek, druhá akce ČHSO v roce 2020 (první – zimní hory, pak nic). Realita předčila očekávání: 18 klubů (2 usilující o registraci: Olomouc – Ostrava). Celkem 96 účastníků, 71 startovních čísel atletů. 

Zahájení za přítomnosti hejtmana a zástupců kraje a města. Za ČHSO D. Dědková, H. Válková, v další dny pak D. Bělůnek a prezidentka E. Koníčková.

Každý ze sportovců 2 disciplíny (kvalifikace a finále) a možnost účasti ve dvou štafetách. Protože se jednalo o formát OPEN, účel motivační, nebyla striktně dodržena některá pravidla (např. možnost kombinace míček - mini-oštěp). Potěšitelná odvaha i sportovců „L kategorie“ k nácviku mini-oštěpu a štafetě 4x60 metrů,  nárůst středních disciplín: dálka z rozběhu, 200 m, 4 štafety 4x200 m (tj. 16 sportovců má schopnost toto zvládnout). 2 štafety (Běžci Běchovice a Hobiti Praha)  – napínavá štafeta KRÁLOVSKÁ. Velká ochota ve spolupráci mezi kluby při sestavování štafet. Oficiální rozhodčí, kamera. 

Ubytování a stravování bez problémů (komentováno jako dobré). 

Ocenění medailemi. Trička akce. Klubům předány štafetové kolíky, minioštěpy a kriketové míčky pro trénink – dle jejich sportovního zaměření.

Program ukončen v neděli 23.8. cca V 11 hod. a tím dán prostor k individuálnímu kulturnímu vyžití (Flora Olomouc, Pevnost poznání, Rozárium).

Program doplněn: 

  1. Family Health Forum, kterého se zúčastnilo ve 4 blocích 39 a 31 účastníků, včetně sportovců. Zpráva včetně vyúčtování projektu FHF zavčas odeslána na SOEE. 
  2. Zdravá noha – tým projektu FSpS MU v Brně.

Školení základní SO – v informativním rozsahu pro 2 potencionální nové kluby, základní plné: Ester Koníčková.

Oficiální předání pozice ředitele atletiky od H. Válkové – Vojtěchu Grünovi,

                              Pozice ředitelky Zdravého sportovce od H. Válkové – Martě Gimunové.     

Vyúčtování a výsledky zde: 


20 08 OPEN výsledky pátek.docx

20 08 OPEN Finále Sobota.docx

20 08 OL výsledky štafet.docx