Další krok ke spolupráci sportovních organizací pro děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením učiněn

Podpis memoranda

Zástupci spolku Emilova sportovní a Českého hnutí Speciálních olympiád 10.09.2020 v Brně podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci. Ta se dotkne hned několika oblastí – pořádání veřejných akcí pro handicapované děti a mládež, vzdělávání společnosti v životě handicapovaných či kompletní propagace. Hnutí je oficiálním akreditovaným národním programem Special Olympics a stojí tak za organizací akcí speciálních olympiád v České republice. 


„Pro nás a náš koncept Evropských her handicapované mládeže Emil Open je podpis Memoranda průlomový. Dlouhodobě totiž usilujeme o partnerství střešních organizací, které by po skončení Emil Open dále se sportovci pracovali a vytvořili pro ně nabídku dalšího sportování.  Hrami přivádíme ke sportu stovky kolikrát doposud nesportujících mladých lidí, se kterými není v našich možnostech po skončení her dále pracovat. A právě spolupráce s tak silným partnerem s velkou sítí sportovních klubů po celé České republice jsme schopni tuto nabídku vytvořit,“ konstatuje Pavel Zbožínek ze spolku Emilova sportovní. Spolek založil Nadační fond Emil s cílem podporovat rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže se zdravotním postižením.


České hnutí speciálních olympiád již 30 let poskytuje lidem s mentálním postižením příležitost celoročního sportovního tréninku a sportovních soutěží v různých sportech olympijského typu prostřednictvím cca 150 sportovních klubů po celé České republice a podporuje tak lidskou důstojnost, respekt, sebevědomí a sebehodnocení lidí s mentálním postižení a přispívá ke zlepšení jejich sociálního začleňování. „Těší nás, že tato myšlenka nachází podporu mimo speciální olympiády a můžeme tak v určitých oblastech spolupracovat na její realizaci i s Nadačním fondem Emil.“ uvádí prezidentka Českého hnutí speciálních olympiád Ester Koníčková.


Blížící se Evropské hry pro handicapovanou mládež Emil Open jsou konkrétním případem sportovní akce, jež dává příležitost mladým lidem s handicapem sportovat. Hned v říjnu se pak s pověřením právě Českého hnutí Speciálních olympiád pod taktovou spolku Emilova sportovní uskuteční   1. Mezinárodní krasobruslařské závody v České republice. Kdo je  Emilova sportovní ? 


Emilova sportovní, z. s., je spolek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje pohybových aktivit veřejnosti a osob se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání sportovních klubů. Nadační fond tak rozšiřuje a zviditelňuje svoji charitativní a sportovní činnost. 


Nadační fond Emil je nezisková organizace pomáhající handicapovaným dětem a mladým lidem do 30 let sportovat, a to především formou přímé finanční pomoci. Nadační fond Emil podpořil již přes 8 tisíc individuálních sportovců i sportovních klubů. Jeho základním posláním je být symbolem účinné pomoci handicapovaným mladým sportovcům, pomáhat jim v rámci celé ČR prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet nové přátele a objevovat ten „svůj“ smysl života. 


Více najdete také zde www.emilova-spoertovni.cz a www.emilnadace.cz.