Členská schůze zrušena

Důležité informace

Vážení členové, vážení zástupci sportovních klubů,

s ohledem na současnou situaci a očekávaná opatření, rušíme konání Členské schůze Českého hnutí speciálních olympiád dne 3.10. 2020.  Všechny důležité informace dostanete v prezentaci emailem. Součástí bude i formulář na hlasování o schválení účetní uzávěrky za rok 2019, informace o rezignaci technické ředitelky a schválení dočasného pověření Davida Bělůnka výkonem této funkce, protože fakticky náplň funkce již několik let vykonává. 


Tímto vás žádám o spolupráci, protože členská schůze je nejvyšší orgán spolku a  pouze její vyjádření k navrženým bodům je závazné.

Pečlivě sledujeme nařízení vlády a podle něj budeme postupovat. Bohužel to může znamenat, že se neuskuteční připravené turnaje. Proto prosím sledujte náš web.


Děkuji za spolupráci, přeji všem pevné zdraví  a těším se na „lepší„ časy.


Mgr. Dagmar Dědková

národní ředitelka