XXX. Zimní hry speciální olympiády

Oznámení

Organizační výbor pečlivě sleduje epidemickou situaci a přijímaná vládní opatření. Konečné rozhodnutí o XXX. ročníku Národních zimních her Speciálních olympiád bude zveřejněno do 28. února.