XXX. Zimní hry speciální olympiády 2021

Zrušení akce

S lítostí oznamujeme: XXX. Zimní národní hry Speciálních olympiád v Horní Malé Úpě se letos neuskuteční. Věříme, že nám brzy situace umožní znovu se potkávat při aktivním sportování.