12. Národní letní hry Speciálních olympiád - veškeré informace budeme postupně zveřejňovat zde: http://www.specialolympics.cz/akce-a-hry/12--letni-hry-specialnich-olympiad-brno